Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA: Predviđeno unapređenje transparentnosti naknada koje trgovci plaćaju i ograničavanja konačne cijene transakcija

19.10.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, kojim se stvaraju pretpostavke za uređenje tržišta u ovoj oblasti.

Razlozi za donošenja zakona su sadržani u potrebi unapređenja transparentnosti naknada koje trgovci plaćaju i ograničavanja konačne cijene transakcija. Izmjene su neophodne imajući u vidu da su visok nivo međubankarske naknade kao najvećeg dijela trgovačke naknade, utvrđivanje jedinstvene trgovačke naknade i druga netransparentna poslovna pravila, dovela do sporijeg rasta i razvoja tržišta platnih kartica, što uslovljava i manji obim bezgotovinskih plaćanja.

Veća upotreba bezgotovinskog plaćanja i transparentnost finansijskih transakcija trebalo bi da doprinese smanjivanju sive ekonomije. Osim toga, očekuje se da kao rezultat konkurencije između pružaoca platnih usluga i kartičnih sistema plaćanja, dođe do pojeftinjenja i bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja, sa svim prednostima tih plaćanja za društvo u cjelini.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 14.10.2021.

Naslov: Redakcija