Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 26. oktobra 2021. godine 24. sjednica – Razmatranje izvještaja i prijedloga zakona

19.10.2021.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 24. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 26. oktobar 2021. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-7-1845/21 od 5. 10. 2021;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, zakon broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 5. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021;
 6. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21 od 16. 7. 2021;
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1456/21 od 21. 7. 2021;
 8. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21 od 10. 9. 2021;
 9. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu, broj: 01,02- 50-18-1684/21 od 31. 8. 2021;
 10. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1705/21 od 8. 9. 2021;
 11. Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1706/21 od 8. 9. 2021;
 12. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2021;
 13. Razmatranje inicijative poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine na jedan od dva sljedeća načina:
  1. izdavanje takvih certifikata od strane samog ministarstva, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu,
  2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa, broj: 01-50-1-1797/21 od 28. 9. 2021;
 14. Razmatranje inicijative poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama, broj: 01-50-1-1828/21 od 1. 10. 2021;
 15. Prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, predlagač: poslanik Nikola Lovrinović, broj: 01-50-1-15-22/21, veza: 01-02-1-1390/21 od 7. 7. 2021;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo, broj: 01,02-21-1-1780/21 od 23. 9. 2021.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 13.10.2021.

Naslov: Redakcija