Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: U toku "Sedmice sudske nagodbe" sklopljene 833 sudske nagodbe


U sklopu "Sedmica sudske nagodbe", od 3. do 14. oktobra 2016. godine u sudovima u BiH zaključene su ukupno 833 sudske nagodbe, što je značajno više od mjesečnog prosjeka u prethodnom periodu.

Ovaj broj čini 15 posto od ukupnog broja predmeta riješenih na ovaj način od početka 2016. godine do danas (5.626 predmeta riješenih sudskom nagodbom), saopšteno je iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH)

Na inicijativu VSTV-a BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizovane su Sedmice sudske nagodbe, a u sklopu realizacije Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II, finansiranog od Kraljevine Norveške.

Najuspješniji na tom planu je Općinski sud u Tuzli (147 sudskih nagodbi), a slijede – Osnovni sud u Banjoj Luci (143), Osnovni sud u Prijedoru (62) i Osnovni sud u Gradišci (36), te Općinski sud u Sanskom Mostu (36).

Najveći broj sudskih nagodbi zaključile su sudije: Šefika Trnjanin, Općinski sud u Sanskom Mostu (36), Rukija Jusupović, Općinski sud u Tuzli (20), Dijana Mazalić-Nović, Osnovni sud u Prijedoru (18) i Gordana Stevandić, Osnovni sud u Banjoj Luci (18).

Iz VSTV-a ističu da su rezultati pokazali da su za zaključenje sudske nagodbe najpogodniji predmeti koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih i porodičnih odnosa, među kojima treba izdvojiti predmete manje vrijednosti i komunalne predmete.

VSTVBiH izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i poziva sve zainteresovane stranke, čiji se predmeti vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini, da i u narednom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Istovremeno, navodi da cilj organizovanja Sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Promoviranjem mirnih načina rješavanja sporova, VSTV BiH želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova.

Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Imajući u vidu ostvarene rezultate i iskazani interes stranaka, Sedmice sudske nagodbe će biti organizovane periodično u okviru spomenutog projekta.

VSTVBiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti s promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta.

Podsjećaju građane da ukoliko žele da svoj predmet riješe sudskom nagodbom to mogu učiniti tako što će informisati sudiju koji vodi predmet, odnosno samostalno ili putem svog zastupnika uputiti pismeni prijedlog ili na drugi način iskazati inicijativu za zaključenje sudske nagodbe.

Isto to mogu učiniti i na način da zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imaju, pristupe na sud sa rijedlogom za zaključenje sudske nagodbe, navodi se u saopštenju.


Izvor: Vebsajt BHRT, 18.10.2016.