Zastava Srbije

ODRŽANA EDUKACIJA “IZAZOVI KOD PRIMJENE ZAKONA O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM FBIH”

19.09.2023.


Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom saopćila je da je organizovala edukaciju o temi “Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine”, koja je održana u Neumu.

Kako se navodi u saopćenju, edukacija je organizovana u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, a prisustvovali su joj predstavnici kantonalnih tužilaštava, kantonalnih i općinskih sudova, policijskih agencija, te agencija koje postupaju u skladu sa Zakonom.

Vršilac dužnosti direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić najavio je nastavak aktivnosti ka unapređenju sistemskih rješenja za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i za upravljanje istom, koje će biti ključno za jačanje integriteta Agencije.

- Transparentnost i odgovornost u poslu predstavljaju ključ uspješnog razvoja svih institucija, između ostalog, i Agencije u skladu sa evropskim principima, čime se jača povjerenje javnosti u institucije - ukazao je Bašić.

Inače, ovu aktivnost Agencija provodi u okviru zakonske nadležnosti koja se odnosi na edukaciju iz područja financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Tokom dvodnevnog skupa razgovarano je o najvažnijim institutima Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, sa osvrtom na izazove u provođenju finansijskih istraga u praksi, o iskustvima u primjeni posebnih istražnih radnji u postupcima oduzimanja imovinske koristi, oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom kroz sporazum o priznanju krivnje, te o privremenim mjerama osiguranja – praktični primjeri.

Prisutni učesnici su takođe upoznati sa postupanjem policijskih organa u postupku za oduzimanje imovinske koristi – učestvovanjem u financijskoj istrazi, kao i o praktičnim primjerima financijskih istraga, a na kraju edukacije predstavljena je praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u pogledu oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 12.09.2023.

Naslov: Redakcija