Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ROK ZA UPLATU POREZA NA NEPOKRETNOSTI 30. SEPTEMBAR 2019. GODINE

19.09.2019.


Poreska uprava Republike Srpske pozvala je obveznike poreza na nepokretnosti da do 30. septembra izmire drugu ratu obaveze po poreskom računu za ovu godinu, kao i eventualno još neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

U saopštenju iz ove uprave je navedeno da je propisani rok za uplatu druge rate do kompletnog iznosa najkasnije do 30. septembra, a da će vlasnicima nepokretnosti u Srpskoj, koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

- Poreska uprava će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica koristeći sve zakonski raspoložive mjere - od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze - navedeno je u saopštenju.

Iz ove uprave navode da im cilj nije samo kažnjavanje poreskih obveznika i sprovođenje postupaka prinudne naplate, zbog čega na vrijeme, prije isteka roka, podsjećaju obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje eventualne obaveze.

Poreska uprava pozvala je sve koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje budu identifikovane - biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom.

- Iznos kazne je od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica te od 1.000 do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti - upozorili su iz Poreske uprave.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 17.9.2019.

Naslov: Redakcija