Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA POLAGANJE ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA: Rok za podnošenje zahtjeva 15 dana

19.09.2019.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, poziva kandidate, koji su zainteresovani za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika, da podnesu zahtjev za polaganje ovog ispita.

Pozivaju se kandidati, koji žele da polažu stručni ispit za stečajnog upravnika, da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, podnesu zahtjev za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika se podnosi Ministarstvu pravde na adresu: Trg Republike Srpske broj 1, 78 000 Banja Luka i mora da sadrži podatke o kandidatu (adresa, kontakt telefon, e-mail i dr.)

Kandidat uz zahtjev za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika prilaže dokaze o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita u originalu ili u ovjerenoj kopiji i to:

1) uvjerenje o državljanstvu,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4) potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci,

5) uvjerenje da se ne vodi krivični postupak za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminaliteta, kao i za krivična djela koja ga čine nedostojnim da obavlja dužnost stečajnog upravnika,

6) potvrdu/uvjerenje ili izjavu kandidata da nije razriješen dužnosti direktora ili drugog odgovornog lica u pravnom subjektu zbog nesavjesnog rada i da nije počinio prekršaj iz člana 291. Zakona i

7) potvrdu Privredne komore Republike Srpske da kandidat nema negativnih rezultata rada u privrednoj ili drugoj organizaciji.

Uvjerenje o neosuđivanostiza krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminaliteta, kao i za krivična djela koja ga čine nedostojnim da obavlja dužnost stečajnog upravnika, Ministarstvo pravde će zatražiti po službenoj dužnosti od nadležnog organa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kandidat koji uspješno položi stručni ispit dostaviće Ministarstvu pravde u roku od sedam dana od dana kada je položio stručni ispit.

Kandidat koji Ministarstvu pravde podnese zahtjev za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika, snosi troškove rada Komisije. O visini troškova kandidati će biti obavješteni naknadno.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 17.9.2019.

Naslov: Redakcija