Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA OBUKA O PROCJENI UTJECAJA PROPISA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE INSTITUCIJA BIH

19.09.2019.


Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju (GIZ), organizirao je dvodnevnu obuku za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa, kao jednog od prioriteta Strategije reforme javne uprave u BiH.

Procjena utjecaja propisa se kao novina u pravnoj regulativi BiH proaktivno počela provoditi za propise koji se predlažu u plan normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i Vijeća ministara BiH. Generalni sekretarijat je centralno koordinirajuće tijelo tog postupka, u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

U vezi s dodijeljenim nadležnostima Generalni sekretarijat je angažirao svoje državne službenike na provođenju obuke 17. i 18. septembra, uz podršku njemačkog GIZ-a, koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, te Agencije za državnu službu BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Također, Generalni sekretarijat je u prethodnom razdoblju organizirao obuke i sastanake i poduzeo niz drugih aktivnosti i mjera na unapređenju suradnje s institucijama BiH s ciljem provedbe Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa i Pravila za konsultacije prilikom izrade normativno-pravnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Evropska komisija je u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU ukazala na potrebu sveobuhvatne procjene utjecaja predloženih propisa i unapređenja zakonodavnih procedura i usvajanja propisa u ovom segmentu.

Cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH je osposobiti odabrane javne institucije da primjenjuju principe javne uprave za transparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga. Program doprinosi reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini koja je s jedne strane usmjerena zahtjevima procesa integracija u EU, a s druge doprinosi održivom društvenom i ekonomskom razvoju zemlje.

Program se koncentrira na podršku državnoj razini kroz jačanje kapaciteta umrežavanja, organizacije i osoblja odabranih javnih institucija koje su presudne za provedbu reforme javne uprave. Time se stvaraju uvjeti da javne institucije provode principe javne uprave, poboljšavaju koordinaciju programskih mjera te svoje usluge nude na efikasniji, transparentniji način koji je snažnije usmjeren na potrebe korisnika, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 17.9.2019.

Naslov: Redakcija