Zastava Srbije

UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA BIH ORGANIZUJE RADIONICU NAMIJENJENU INTERNIM REVIZORAMA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA I JAVNOM SEKTORU


  • UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA BIH ORGANIZUJE RADIONICU NAMIJENJENU INTERNIM REVIZORAMA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA I JAVNOM SEKTORU

Udruženje/institut internih revizora u BiH organizuje jednodnevnu Radionicu namijenjenu internim revizorama u finansijskim institucijama i javnom sektoru, kao i ostalim zainteresiranim učesnicima koja će se održati 09.09.2016. godine (petak) u Sarajevu, Vanjskotrgovinska komora BiH, Ul. Branislava Đurđeva 10 - kod BBI Centra.

Radionica podrazumijeva rad u dvije sekcije:

- Finansijske institucije/IT – „Informaciona sigurnost luksuz ili potreba - izazovi digitalnog vremena“. Predavači su Dženan Muftić, Senad Džananović i Zoran Jasak.

- Javni sektor – „Planiranje interne revizije: IPPF – standardi koji se odnose na planiranje IR, strateško i godišnje planiranje IR i izrada pojedinačnih planova IR. Predavači su: prof. dr Dragan Kulina i doc dr Milovan Bojić.

Vrijeme trajanja radionice je od 10 do 17 časova, a kotizacija je 200 KM + PDV (u kotizaciju je uračunato prisustvo sa materijalima, kafe pauza i ručak). Plaćanje je gotovinski ili na račun br. 3383202266338176 otvoren kod Uncredit banke d.d.

Prijave se šalju na mail: info@interni-revizori.info ili jasmina.spahic@interni-revizori.info, sa naznakom sekcije kojoj se želi prisustvovati.

Izvor: Vebsajt Udruženja internih revizora BIH, 16.08.2016.