Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA REPUBLIKE SRPSKE USVOJILA FINANSIJSKI PLAN ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA


 

 

  • VLADA REPUBLIKE SRPSKE USVOJILA FINANSIJSKI PLAN ZA SPROVOĐENJE REFERENDUMA

 

Vlada Republike Srpske usvojila je finansijski plan za sprovođenje referenduma 25. septembra koji je na svojoj prvoj sjednici usvojila Republička komisija za sprovođenje referenduma.

Vlada Republike Srpske, cijeneći obim i složenost aktivnosti za sprovođenje referenduma, zadužuje sva ministarstva, uprave, upravne organizacije, javne ustanove i službe da Republičkoj komisiji za sprovođenje referenduma na njen zahtjev pruže svu stručnu, tehničku i materijalnu pomoć, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Ministarstvo finansija će predložiti Vladi izvore i modalitete obezbjeđivanja sredstava, u iznosu od 1.425.390 KM, predviđenih finansijskim planom za sprovođenje referenduma.

Zadužen je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske da, u saradnji sa "Službenim glasnikom Republike Srpske", izvrši nabavku cjelokupnog glasačkog materijala i pratećeg materijala za sprovođenje referenduma.

Vlada je zadužila Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske da u okviru svoje nadležnosti, a u skladu sa odlukom o raspisivanju referenduma i Zakonom o referendumu, obezbijedi i izvrši koordinaciju aktivnosti sa lokalnim zajednicama u smislu izvršavanja obaveza u postupku sprovođenja referenduma.

Zaduženo je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da koordiniše aktivnosti predstavništava Republike Srpske u inostranstvu na pružanju podrške na organizovanju referenduma u inostranstvu.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na usaglašeni sistem koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Zaduženo je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u saradnji sa kabinetom predsjednika Vlade Srpske, a u skladu sa Odlukom o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, započne sa pripremnim aktivnostima za uspostavljanje tijela predviđenih sistemom koordinacije, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Zadužen je i Generalni sekretarijat Vlade Srpske da tekst usaglašenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, u originalnom tekstu, dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Izvor: Vebsajt RTRS, 18.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772