Zastava Srbije

ORŽAN PRVI SASTANAK ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE IZMEĐU EU I BIH: Fokus diskusije bio je na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU

19.06.2023.


Prvi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine nakon što je BiH dobila status zemlje kandidatkinje za članstvo u EU, upriličen je danas, a razgovarano je o političkim i ekonomskim kriterijima.

Kako je Feni kazala pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Darija Ramljak sastanak se održava simbolično na dan kada je prije 15 godina potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Fokus diskusije bio je na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH u EU, a Ramljak ističe da je na sastanku konstatirao da je od posljednjeg sastanka Odbora napravljen određeni napredak u realizaciji tih prioriteta.

"Također, bilježe se i ubrzane aktivnosti u posljednjih šest mjeseci. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je po skraćenom postupku u prvom čitanju usvojio izmjene Zakona o ombdusmanima BiH za ljudska prava što je vezano za prioritet broj 10", napominje Ramljak.

Vijeće ministara BiH je usvojilo nekoliko važnih akata među kojima su izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) te Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama, kao i niz strategija i akcionih plana.

Ramljak kaže da su napravljeni važni koraci za realizaciju 14 ključnih prioriteta, a među njima su i oni koji se tiču borbe protiv organiziranog kriminala, upravljanja granicom, pomaci u oblasti javne uprave i upravljanja javnim finansijama.

Predstavnike Evropske unije zanimalo je kada bi zakoni koji su upućeni u parlamentarnu proceduru mogli biti i usvojeni kako bi napravljeni napredak mogao biti valoriziran u narednom jesenjem godišnjem izvještaju o napretku BiH koji je centralna tačka ocjenjivanja zemlje u procesu evropskih integracija u okviru strategije proširenja.

Ramljak očekuje da će biti ponovljene preporuke koje su istaknute na pododborima, a one se tiču potrebe donošenja novih zakona o konkurenciji, o punoj provedbi jačanja kapaciteta u segmentu javnih nabavki te potrebi izrade strategije kvalitete itd.

Evropska komisija nakon svakog sastanka Odbora dostavi preporuke Vijeću ministara koje zadužuje sve državne organe i daje preporuku da ih se provedu, a na sličnom principu se dostavljaju preporuke i entitetskim i kantonalnim koordinatorima.

Uz Ramljak sastankom je predsjedavao Vasilis Maragos iz Evropske komisije. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje jedno je od zajedničkih tijela EU i BiH uspostavljenih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u svrhu praćenja njegove provedbe.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 16.06.2023.

Naslov: Redakcija