Zastava Srbije

PREDLOŽENI KANDIDATI ZA IZBOR NA FUNKCIJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA RS

19.06.2017.


Odredbom člana 28. stav 2. Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 16/2005, 77/2006, 119/2008 i 78/2011), propisano je da se izbor pravobranioca Republike Srpske i zamjenika pravobranioca Republike Srpske vrši se u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 25/2003, 41/2003 i 104/2006 - odluka US).

Shodno navedenom, ministar pravde je raspisao konkurs za izbor pravobranioca RS i zamjenika pravobranioca RS u Sjedištu zamjenika Banja Luka, koji je objavljen dana, 26.04.2017. godine, u dnevnom listu "Glas Srpske", dok je dana, 27.04.2017. godine, objavljen u Službenom glasniku RS broj 41/17.

Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS, ministar pravde je imenovao komisiju za izbor pravobranioca RS i zamjenika pravobranioca RS u sjedištu zamjenika Banja Luka, koja je, u skladu sa odredbama člana 10. navedenog zakona dana, 01.06.2017. godine, pregledala sve prijave svih kandidata koji su se prijavili na javni konkurs za izbor pravobranioca RS i zamjenika pravobranioca RS u Sjedištu zamjenika Banja Luka i sastavila listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterijume za imenovanje koje je pozvala na razgovor-intervju.

Intervju je zakazan i održan dana, 09.06.2017. godine, u prostorijama Ministarstva pravde RS, gdje je Komisija obavila razgovor sa pozvanim kandidatima, u skladu sa članom 11., i uz poštovanje principa iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS.

Na osnovu odluka svakog člana, Komisija je sačinila rang listu sa najboljim kandidatima za izbor na funkcije pravobranioca RS i zamjenika pravobranioca RS u sjedištu zamjenika Banja Luka i dala preporuku ministru pravde RS da, u cilju provođenja odredaba Zakona o pravobranilaštvu RS, predloži Narodnoj skupštini RS da donese Odluku o izboru kandidata Govedarica Milimira za pravobranioca RS, na period od četiri godine, i Odluku o izboru Jeličić Borislava za zamjenika pravobranioca RS u sjedištu zamjenika Banja Luka, na period od četiri godine.

Smatramo da će se kadrovskim rješenjima za koje je nadležna Narodna Skupština RS, te donošenjem novog Zakona o pravobranilaštvu RS koje priprema Ministarstvo pravde RS, a kojim će se urediti nova organizaciona struktura, unaprijediti rad ove institucije te obezbijediti njena kvalitetnija, bolja i potpunija uloga, navodi se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva pravde, 16.06.2017.

Naslov: Redakcija