Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE: Održana TAIEX konferencija na temu korištenja društvenih mreža u pravosuđu

19.05.2023.


Intenzivnije korištenje savremenih komunikacijkih kanala, kakve su društvene mreže, značajno doprinose jačanju transparentnosti rada pravosudnih institucija, jedan je od zaključaka TAIEX Radionica o društvenim mrežama i pravosudnim institucijama: korištenje društvenih mreža kao službenog kanala komunikacije koja je 15. i 16. maja 2023. godine održana u Sarajevu.

Da li pravosudne institucije trebaju koristiti društvene mreže kao zvanične kanale komunikacije, bilo je centralno pitanje TAIEX konferencije, a govorilo se o prednostima i nedostacima društvenih mreža kao kanala komunikacije, izazovima koje ova vrsta komunikacije nosi, kao i potrebi zakonskog uređenja ove oblasti.

Tokom dva dana programa, predstavljene su prakse iz Španije, Finske, Rumunije i Hrvatske, a ponuđen je i pregled dosadašnjih komunikacijskih praksi na osnovu rezultata analize nevladine organizacije Transparency International BiH.

Kako je tokom svog obraćanja istakao predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija, jačanje transparentnosti jedno je od strateških opredjeljenja VSTV-a BiH i od posebne je važnosti da jedan od segmenta cijelog procesa bude i kontinuirano korištenje društvenih mreža kao kanala komunikacije. Posebno je naglasio važnosti činjenice da bh. pravosuđe ovu oblast razmatra u trenutku kada to čine i brojni drugi evropski pravosudni sistemi.

Na važnost usaglašavanja komunikacijskih praksi sa drugim pravnim sistemima, ukazao je i Enrico Visentin iz Delegacije EU u BiH koji je posebno naglasio važnosti korištenja svih raspoloživih komunikacijskih kanala i alata koji će građanima i građankama BiH osigurati adekvatnu informisanost, a samim tim učiniti im i pravdu dostupnijom.

Da otvaranjem pitanja korištenja društvenih mreža kao zvaničnih kanala komunikacije pravosudnih institucija, Vijeće, kao regulatorno pravosudno tijelo, i pravosudne institucije, sigurno prave značajan iskorak, naglasio je i zamjenik direktora Sekreterijata VSTV-a BiH, Hajro Pošković, posebno istučući značaj u smislu uspostavljanja interaktivnijeg, savremenijeg načina komuniciranja sa javnošću koje zahtijeva proaktivnost, odnosno iznalaženje komunikacijskih kanala koji su bliži novim generacijama društva, pristupačniji i brži u odnosu na konvencionalne ili do sada zastupljene načine komuniciranja pravosuđa.

VSTV BiH, u saradnji sa pravosudnim institucijama i međunarodnim partnerima realizuje brojne aktivnosti s ciljem uspostavljanja sistema proaktivne komunikacije s cijem jačanja transparentnosti, pristupačnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnih institucija.

TAIEX konferencija okupila je oko 100 predstavnika sudova, međunarodnih i nevladinih organizacija te relevantnih institucija, a glavni cilj konferencije bio je otvoriti novo poglavlje u strateškom procesu unapređenja trenutnih komunikacijskih praksi pravosudnih institucija s ciljem osiguravanja pravovremene i tačne informisanosti javnosti.

VSTV BiH konferenciju je organizovalo u saradnji i uz finansijsku podršku Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, putem TAIEX-a - Instrumenta za tehničku/ savjetodavnu podršku i razmjenu informacija, koji se koristi kako bi se pomoglo zemljama u usklađivanju, usvajanju i primjeni propisa Evropske unije.


IZVOR: Vebsajt Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, 16.05.2023.

Naslov: Redakcija