Zastava Srbije

REPUBLIČKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Donijeti novi zaključci

19.05.2020.


Republički štab za vanredne situacije donio je, na 36. sjednici, u Banjaluci, Zaključak o ustupanju prostorija JU "Srednjoškolski dom" Banja Luka za potrebe smještaja studenata koji polažu ispite na visokoškolskim ustanovama.

1. Ustupaju se prostorije JU "Srednjoškolski dom" Banja Luka za potrebe smještaja studenata koji polažu ispite na visokoškolskim ustanovama.

2. Studenti iz tačke 1. ovog zaključka mogu koristiti prostorije JU "Srednjoškolski dom" Banja Luka do početka školske 2020/2021. godine.

3. Prilikom boravka studenata potrebno je primjenjivati sve zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

4. 3a realizaciju ovog zaključka zadužuje se direktor JU "Srednjoškolski dom" Banja Luka, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

5. Nadzor nad sprovođenjem mjera iz tačke 3. ovog zaključka, vršiće nadležni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove.

6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o odobravanju korištenja ustanova studentskog standarda za smještaj studenata.

1. Odobrava se upotreba ustanova studentskog standarda, u kojima nema smještenih lica pozitivnih na korona virus, za smeštaj studenata u cilju izvršenja njihovih obaveza na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

2. Ustanove studentskog standarda koje će se, u skladu sa osnovnom namjenom, koristiti za smještaj studenata su:

1) JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka - Paviljon 2,

2) JU Studentski centar Zvornik,

3) JU Studentski centar Pale,

4) JU Studentski centar u Lukavici,

5) JU Studentski dom Foča.

3. Zadužuju se ustanove iz tačke 2. ovog zaključka da preduzmu sve neophodne radnje kako bi u što kraćem roku smještajne kapacitete prilagodile osnovnoj namjeni i stavile na raspolaganje studentima u cilju njihovog boravka.

4. Ustanove iz tačke 2. ovog zaključka su dužne obezbjediti da se prilikom boravka studenata u ustanovama primjenjuju sve zdravstvene preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kako bi se osigurao najveći stepen zdravstvene zaštite studenata.

5. 3a realizaciju ovog zaključka zadužuju se ustanove studentskog standarda i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

6. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka obavljaju nadležni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove.

7. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak koji se odnosi na donaciju dezinfekcionog sredstva od strane UNICEF-a.

1. Republički štab za vanredne situacije se upoznao sa Informacijom o donaciji dezinfekcijskih sredstava, te o planu raspodjele donacije dezinfekcionog sredstva za javne predškolske ustanove u Republici Srpskoj od strane UNICEF-a.

2. Republički štab za vanredne situacije je saglasan da se izvrši raspodjela dezinfekcionog sredstva iz tačke 1. ovog zaključka u skladu sa planom raspodjele koji je u prilogu ovog zaključka.

3. 3a realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture.

4. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vrši Ministarstvo prosvjete i kulture.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Riječ je o donaciji od 950 litara dezinfekcionog sredstva za distribuciju javnim ustanovama za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Dezinfekciona sredstva su nabavljena u sklopu šire podrške USAID-a UNICEF-u tokom COVID-19 pandemije. Ministarstvo prosvjete i kulture je pripremilo spisak javnih predškolskih ustanova sa osnovnim podacima i prijedlogom za distribuciju dezinfekcionog sredstva. Značaj ove donacije ogleda se u činjenici da je, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom vezanom za širenje oboljenja Covid-19, a u svrhu preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave i širenja oboljenja Covid-19, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pripremio spisak mjera koje treba da se sprovode prije samog početka u daljem radu predškolskih ustanova, a koje se odnose na pooštrene higijenske mjere koje iziskuju značajne količine dezinfekcionog sredstva.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o prestanku primjene zaključka broj 04-3/20 od 20.03.2020. godine

Stupanjem na snagu zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije broj 33-6/20 od 11.05.2020. godine i 35-1/20 od 14.05.2020. godine o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID 19 Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj prestala je potreba za primjenom zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije broj 04-3/20 od 20.03.2020. godine.

Naime, zaključkom broj 35-1/20 od 14.05.2020. godine republički inspektor ne evidentira i ne izdaje rješenje za vozača vozila u međunarodnom transportu, a vozač je dužan da pokaže na uvid identifikacioni dokument i dokaz kojim se dokazuje angažovanje (putni nalog, licenca za profesionalnog vozača). S tim u vezi, izdavanje potvrde o angažovanju vozača koje je predviđeno zaključkom broj 04-3/20 od 20.03.2020. godine nije više potrebno.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 18.05.2020.

Naslov: Redakcija