Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

19.05.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, 18. maja 2017. godine, na 125. redovnoj sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Izmjenama ovog zakona se pristupilo da bi se stvorile pretpostavke za osposobljavanje novih generacija notara i popunjavanje upražnjenih notarskih mjesta. U pitanju su izmjene koje se odnose na polaganje notarskog ispita, te određivanje potrebnog broja notarskih pomoćnika i njihovo imenovanje. Na taj način doći će i do zapošljavanja visokoobrazovanog kadra u Republici Srpskoj, a notari u manjim mjestima će biti naročito stimulisani, imajući u vidu da je stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, vođenje ostavinskih postupaka, po pravilu, prešlo u nadležnost notara. U vezi sa navedenim je i izmjena koja se odnosi na starosnu dob do koje lice može obavljati službu notara, a to je sada 70 godina.

Takođe, cilj ovih izmjena i dopuna je da se vrati i ojača povjerenje građana, institucija i pravnih lica u notare i ugled notarijata i jačanje pravne sigurnosti, a to predstavlja najvažniji argument uvođenja i odbrane instituta notarijata.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi jasnijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba, na koji način bi se olakšala njegova primjena u praksi, te onemogućila nekontrolisana upotreba VM proizvoda.

Izmjene ovog zakona proizašle su i iz potrebe jasnijeg definisanja prava na promet i rukovanje VM proizvodima zbog njihove djelotvornosti i neškodljivosti, radi kvalitetnije zdravstvene zaštite životinja, a time i zaštite zdravlja ljudi od ostatka VM proizvoda u namirnicama životinjskog porijekla i u hrani za životinje.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom u vezi Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radio-difuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz i istu prihvata.

Vlada Republike Srpske predlaže Savjetu ministara BiH da zakone, politike, planska i strateška dokumenta koja su od interesa za Republiku Srpsku, prije upućivanja u proceduru usvajanja usaglase sa nadležnim institucijama Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske traži od Radio televizije Republike Srpske da prati primjenu neusaglašene Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini, te o posljedicama prouzrokovanih takvim postupanjem, informiše Vladu Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza o ovim zaključcima informiše Savjet ministara BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o trenutnom stanju projekta restrukturiranje "Željeznica Republike Srpske" a.d. i prijedloga daljih aktivnosti.

Osnovni cilj projekta restrukturiranja "Željeznica Republike Srpske" a.d. je unapređenje operativne efikasnosti i postizanje finansijske održivosti. Projekat restrukturiranja treba da se realizuje kroz tri komponente: vlasničko, finansijsko i organizaciono restrukturiranje, koje su međusobno povezane.

Ministar saobraćaja i veza predložio je formiranje Koordinacioni odbor za ovaj projekat koji će činiti predstavnici Jedinice za implementaciju, predstavnici ŽRS, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva finansija i Ministarstva rada i boračko – invalidke zaštite Republike Srpske.

Svrha Koordinacionog odbora jeste da koordiniše rad navedenih ministarstava s ciljem što bržeg i efikasnijeg ostvarenja planova u pogledu stvaranja neophodnih pretpostavki za formalno otpočinjanje procesa restrukturiranja.

S obzirom na postojeće stanje u "Željeznicama Republike Srpske", obimnost poslova koje donosi restrukturiranje, te opredjeljenost Vlade Republike Srpske i Uprave ŽRS da se proces restrukturiranja uspješno okonča, neophodno je što prije početi sa stvaranjem zakonskih i drugih pretpostavki za formalno pokretanje procesa restrukturiranja, uzimajući u obzir potrebu da se u svakom koraku prije i nakon početka restrukturiranja vrši ušteda na troškovima koje taj proces sa sobom nosi, a što se najviše odnosi na pitanje radne snage.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika,

Cilj Informacije je da da prikaže obim pomoći ovim kategorijama koje Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, u ulozi kreatora i implementatora projekta, realizuje iz sredstava donacije i kredita.

U realizaciji zajedničkih projekata učestvuje više institucija: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Brčko distrikt, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, Fond za povratak BiH i lokalne zajednice.

Ukupna vrijednost projekata koje implementira Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u periodu 2017.-2018. godina iznosti 72.156.016KM i uključuje sanaciju i izgradnju stambenih objekata i sanaciju Doma penzionera u Doboju i Trebinju. Ukupan broj objekata obuhvaćenih projektom iznosi 1830.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta Unije studenata Republike Srpske – "Univerzitetske sportske igre 2017".

Unija studenata Republike Srpske zatražila je od Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbjedi finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 KM u svrhu realizacije njihovog projekta "Univerzitetske sportske igre 2017". Manifestacija je tradicionalno karaktera i podrazumijeva održavanje sportskih takmičenja za studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u kojoj neposredno učešće uzima preko 500 studenata, a posredno i znatno veći broj studenata.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi finansijska sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 20.000,00 KM iz budžetskih sredstava za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Izvještajem "Željeznica Republike Srpske" a.d. Doboj o stanju bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja za 2016. godinu.

U Izvještaju je navedeno da je u 2016. godini registrovano ukupno 238 vanrednih događaja - 8 udesa i 230 nezgoda. Usmrćeno je šest lica, dva lica su teže povrijeđena, a materijalna šteta prouzrokovana vanrednim događajima u 2016. godini iznosi 171.692,58 KM. Zbog vanrednih događaja vozovi su kasnili 432 časa.

Broj vanrednih događaja u 2016. godini je za 19 slučajeva manji u odnosu na 2015. godinu, a nastala materijalna šteta je više nego duplo niža u poređenju sa onom koja je evidentirana u 2015. godini. U 2016. godini ostvareno je ukupno 1.411.216 voznih kilometara, a što je u odnosu na 2015. godinu manje za 9%. Stepen ugroženosti saobraćaja u periodu januar-decembar 2016. godine manji je u odnosu na isti period 2015. godine, te je samim tim stepen bezbjednosti saobraćaja u periodu januar-decembar 2016. godine veći u odnosu na isti period 2015. godine.

"Željeznice Republike Srpske" su u Izvještaju dostavile Prijedlog mjera za povećanje nivoa bezbjednosti željezničkog saobraćaja, a koje se odnose na intenziviranje i pojačavanje rada kontrola svih nivoa, redovno poučavanje radnika izvršne službe, blagovremeno planiranje nabavke odgovarajućih rezervnih dijelova i službene odjeće, izradu niskih perona u svim službenim mjestima, otklanjanje tehničkih nedostataka kod vučnih vozila, te korišćenje primjera nastalih i isleđenih vanrednih događaja radi preduzimanja odgovarajućih preventivnih mjera u cilju sprečavanja nastanka sličnih vanrednih događaja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite na Plan utroška sredstava, za period 01.04-30.06.2017.godina, u iznosu od 270.116,64 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se na sljedeći način: subvencije Institutu za javno zdravstvo u iznosu 200.000,01KM, subvencije za transfuzijsku medicinu u iznosu 53.935,86KM i subvencije Zavodu za sudsku medicinu u iznosu 16.180,77KM.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.05.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772