Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA KONFERENCIJA "USTAVNI SUDOVI U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE: ULOGA I EFEKTI U PERIODU TRANZICIJE"


Ustavni sudovi zemalja bivše Jugoslavije, osim Ustavnog suda Slovenije nisu uspjeli realizirati potencijal da budu ključni "liberalizirajući" akteri u državama, slažu se učesnici konferencije o ustavnim sudovima koja se održava u Sarajevu.

U Sarajevu se u organizaciji Centra za društvena istraživanja održava Konferencija pod nazivom "Ustavni sudovi u zemljama bivše Jugoslavije: Uloga i efekti u periodu tranzicije".

Među teoretičarima i ekspertima u oblasti ustavnog prava vlada konsenzus da ustavni sudovi imaju potencijal da budu ključni "liberalizirajući" akteri u državama u demokratskoj tranziciji, djelujući kao mehanizmi demokratske kontrole i razrješavanja sporova, te ublažavajući problem ustavne neizvjesnosti koji karakteriše zemlje u tranziciji.

Učesnici konferencije smatraju da Ustavni sudovi zemalja bivše Jugoslavije, osim Ustavnog suda Slovenije nisu uspjeli realizirati taj potencijal i ispuniti visoka očekivanja javnosti i stručne zajednice. Najveći problem leži u politizaciji sudova i imenovanju političkih kadrova na mjesta sudija ustavnih sudova.

Konferenciji prisustvuju profesor Bojan Bugarič sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, kao i drugi eminentni eksperti u ovoj oblasti, među kojima su Aleks Švarc sa Pravnog fakulteta Univerziteta Kvins iz Belfasta, te Sanja Barić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 


Izvor: Vebsajt BHRT, 18.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772