Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO FINANSIJA: Javni poziv za 15. emisiju obveznica


Na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012 i 52/2014), a u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015) i Odlukom o petnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016) Ministarstvo finansija objavljujejavni poziv za upis i uplatu petnaeste emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima. 

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica Republike Srpske.

2. U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske - Odluka o petnaestoj emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, broj: 04/1-012-2-585/16 od 24.03.2016. godine, osnovni elementi emisije su:

 • Emitent: Republika Srpska;
 • Opis emisije: emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom;
 • Broj hartija od vrijednosti: 40.000;
 • Valuta: konvertibilna marka;
 • Valutna klauzula: Evro;
 • Nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti: 1.000 KM;
 • Planirani iznos emisije: 40.000.000 KM;
 • ISIN broj: BA100RSBDOP4;
 • Datum aukcije: 03.05.2016. godine;
 • Kamatna stopa: fiksna 4% na godišnjem nivou;
 • Isplata glavnice: jednokratno
 • po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);
 • Isplata kamate: kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).

 3. Unos kupovnih naloga:

 • 03.05.2016. godine, u periodu od 8:30 do 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena od 0 do 300 sekundi ("random time");
 • Mjesto upisa: upis se vrši kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.
   

4. Unos prodajnog naloga i zaključivanje posla:

 • Ministarstvo finansija vrši unos prodajnog naloga dana 03.05.2016. godine u periodu od 11:30 uz dodatak slučajno odabranog vremena ("random time") do 12:00 časova;
 • Poslovi se zaključuju 03.05.2016. godine u 12:00 časova po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni.
   

5. Period nakon aukcije:

 • Ova faza postoji samo u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 03.05.2016. godine;
 • Kupovni nalozi se unose 04.05.2016. godine u periodu od 8:30 do 12:00 časova. Poslovi se realizuju po jedinstvenoj ravnotežnoj cijeni koja je ostvarena 03.05.2016. godine;
 • Poslovi se automatski zaključuju unosom kupovnog naloga i javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 04.05.2016. godine u 12:00 časova.

6. Uplata i registracija:

 • Datum uplate: do 05.05.2016. godine, najkasnije do 10 časova;
 • Uplata: kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, 78 000 Banja Luka, broj računa: 551-790-22205350-32;
 • Datum registracije hartije od vrijednosti: poslije uplata i podnošenja zahtjeva za registraciju Centralnom registru hartija od vrijednosti, 05.05.2016. godine, a najkasnije do 16:00 časova, kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

7. Dospijeće:

 • Rok dospijeća: pet godina;
 • Datum dospijeća: 05.05.2021. godine.
   

8. Prijevremeni otkup:

 • Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, vršiti prijevremeni otkup.

9. Ostale informacije:

Ovlašćeno lice emitenta za sprovođenje emisije je Ministar finansija dr Zoran Tegeltija;

Više informacija o obveznicama Republike Srpske, moguće je dobiti kod Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, na telefone 051/339-135 i 051/339-126 ili putem e-maila: m.cendic@mf.vladars.net i b.smiljic@mf.vladars.net.

 * Dodatak Prospektu


Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 18.4.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772