Zastava Srbije

U SRPSKOJ IZVOĐENJE NASTAVE NA DALJINU

18.03.2020.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod, u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske organizuje od 17.03.2020. godine, nastavu na daljinu putem televizijskog prenosa za učenike od prvog do devetog razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Osnovni cilj organizovanja ovog vida nastave za učenike osnovne škole, pored brige za zdravlje i bezbjednost naših učenika, jeste namjera da preduzmemo sve što je u našim mogućnostima da osiguramo učenicima određeni kontinuitet u učenju i radu i na taj način im pomognemo da lakše prebrode prekid nastave, te da budu što spremniji za njen nastavak kada dođe vrijeme za to.

Za učenike prve i druge trijade (od prvog do petog razreda) nastava na daljinu biće emitovana u trajanju od tri časa sa početkom u 9.10 časova svakim radnim danom, prema prethodno utvrđenom rasporedu po predmetima i razredima. Predmetna nastava od šestog do devetog razreda biće emitovana u terminu od 12.30 časova, prema prethodno utvrđenom rasporedu za svaki predmet. Ovim vidom nastave neće biti obuhvaćni nastavni predmeti: fizičko vaspitanje, likovna kultura, muzička kultura i demokratija i ljudska prava.

Napominjemo da će ovaj vid nastave podrazumijevati davanje osnovnih smjernica i instrukcija za savladavanje gradiva prema važećim nastavnim planovima i programima za svaki pojedinačni predmet, te zadatke za samostalno rješavanje i primjere korisne za proces učenja.

Važno je napomenuti da će svi snimljeni nastavni sadržaji biti stalno dostupni na zvaničnoj veb-stranici RTRS (www.rtrs.tv), što znači i dostupni učenicima koji propuste njihovo emitovanje u redovnim terminima od 9.10 časova, odnosno od 12.30 časova.

U toku je priprema drugih vidova komunikacije i interakcije učenika sa nastavnicima razredne i predmetne nastave, a s ciljem pomoći učenicima i što lakšeg i djelotvornijeg prevazilaženja situacije u kojoj nije moguće oranizovati redovan vaspitno-obrazovni proces.

O ovim i drugim važnim pojedinostima koji će pratiti ovaj vid nastave, sve škole kao i cjeloukupna javnost biće blagovremeno informisani, kako putem javnog radio-televizijskog sistema tako i putem drugih elektronskih medija.

Kada je riječ o nadoknadi nastave u srednjim školama u Republici Srpkoj, ona će biti organizovana u skladu sa mogućnostima i okolnostima koje diktira aktuelna situacija u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa u Republici Srpskoj. Svakako ćemo nastojati da nadoknadu uspostavimo na najbolji mogući način, vodeći računa o kvalitetu nastave, važnosti kontinuiteta u sticanju znanja i vještina putem redovnog vaspitno-obrazovnog procesa i ishoga učenja.

Raspored izvođenja nastave po razredima: 

RAZRED

VRIJEME IZVOĐENjA

1.

09:10-09:40

2.

09:40-10:10

3.

10:10-10:40

4.

10:40-11:10

5.

11:10-11:40

6.

12:30-12:50

7.

12:50-13:10

8.

13:10-13:30

9.

13:30-13:50

 RASPORED IZVOĐENjA NASTAVE U RAZREDNOJ NASTAVI

  1. Razred - 09:10-09:40
  2. Razred - 09.40- 10.10
  3. Razred - 10:10-10:40
  4. Razred - 10:40-11:10
  5. Razred - 11:10-11:40
       

Raspored emitovanja: utorak 

       

Govor, izražavanje stvaranje

Moja okolina

 

M-M

S-J

PiD

PiD

S-J

M-M

 

E-J

S-J

M-M

S-J

M-M

E-J

Srijeda 

       

Moja okolina

Govor, izražavanje stvaranje

 

S-J

M-M

 

E-J

S-J

M-M

S-J

M-M

PiD

S-J

M-M

P-D

 

Četvrtak

       

Govor, izražavanje stvaranje

Moja okolina

 

M-M

S-J

PiD

S-J

M-M

PiD

S-J

M-M

S-J

M-M

P-P

Petak

       

Moja okolina

Govor, izražavanje stvaranje

S-J

M-M

S-J

M-M

M-M

S-J

PiD

S-J

M-M

P-D

 

 

 RASPORED IZVOĐENjA NASTAVE U PREDMETNOJ NASTAVI PO NASTAVNIM PREDMETIMA

Šesti razred, nastava traje od 12:30-12:50

Vrijeme

utorak

srijeda

četvrtak

petak

12:30-12:40

SRPSKI JEZIK

 

 

MATEMATIKA

 

SRPSKI JEZIK

 

MATEMATIK

12:40-12:45

ISTORIJA

 

ENGLESKI JEZIK

NjEMAČKI JEZIK

 

INFORMATIKA

 

12:45-12:50

GEOGRAFIJA

 

PRAVOSLAVNA VJERONAUKA

 

BIOLOGIJA

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

 

 

 Sedmi razred, nastava traje od 12:50-13:15 

Vrijeme

utorak

srijeda

četvrtak

petak

12:50-13:00

MATEMATIKA

 

SRPSKI JEZIK

 

 

MATEMATIKA

 

 

SRPSKI JEZIK

13:00-13:05

ENGLESKI JEZIK

 

 

ISTORIJA

OSNOVI INFORMATIKA

 

NjEMAČKI JEZIK

 

 

13:05-13:10

FIZIKA

GEOGRAFIJA

 

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

BIOLOGIJA

 

13:10-13:15

FIZIKA

GEOGRAFIJA

 

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

 

BIOLOGIJA

 

 Osmi razred, nastava traje od 13:15-13:40

Vrijeme

utorak

srijeda

četvrtak

petak

 

13:15-13:25

MATEMATIKA

SRPSKI JEZIK

 

MATEMATIKA

 

SRPSKI JEZIK

 

13:25-13:30

ENGLESKI JEZIK

ISTORIJA

 

OSNOVI INFORMATIKE

 

NjEMAČKI, JEZIK

13:30-13:35

FIZIKA

 

GEOGRAFIJA

 

TEHNIČKO OBRAZOVANjE

 

BIOLOGIJA

13:35-13:40

 

PRAVOSLAVNA VJERONAUKA

 

 

 

HEMIJA 

 

Deveti razred, nastava traje od 13:40 -14:10

Vrijeme

utorak

srijeda

četvrtak

petak

13:40-13:50

Srpski jezik

 

Matematika

 

Srpski jezik

 

Matematika

 

13:50-13:55

Fizika

 

Istorija

 

Biologija

Hemija

 

14:00-14:05

Engleski jezik

 

Informatika

 

Tehničko

 

Vjeronauka

 

14:05-14:10

Geografija

 

Njemački jezik

 

 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 16.03.2020.

Naslov: Redakcija