Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT: U oporezive prihode ne uključuju se prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu

19.03.2019.


Cilj Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit jeste uvođenje poreskih olakšica po osnovu ulaganja, s ciljem pospješivanja investiranja u proizvodne djelatnosti i njenog stimulisanja, izjavila je ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Vidovićeva je rekla da je propisano da poreski obveznik može da izvrši umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za vrijednost ulaganja u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti.

"Nacrtom zakona je definisana i izmjena koja se odnosi na amortizaciju stalne imovine koja nije u vlasništvu poreskog obveznika, ali pod uslovima da ulaganja koja je izvršio u tuđu stalnu imovinu koju koristi povećavaju nabavnu vrijednost sredstva, a koja ne umanjuje zakupninu definisanu ugovorom o zakupu", rekla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da je za utvrđivanje osnovice poreza na dobit značajna novina da se u oporezive prihode ne uključuju prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu.

"Nacrtom je propisana i odredba o rashodu po osnovu umanjenja vrijednosti zaliha po osnovu usklađivanja vrijednosti, koje se priznaje u poreskom periodu u kojim su te zalihe prodate, odnosno otpisane", dodala je Vidovićeva.

Ona je napomenula da su izmjene i dopune Zakona proizašle iz konsultacija Vlade Republike Srpske sa poslovnom zajednicom o mjerama koje predstavljaju stimulans i olakšavaju poslovanje poreskih obveznika koji obavljaju proizvodne djelatnosti.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 13.03.2019.

Naslov: Redakcija