Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PROBLEM DUPLIH INSPEKCIJSKIH KONTROLA U RS

19.03.2018.


Rad republičkih i lokalnih inspektora u RS biće detaljno pretresen kako bi bili detektovani problemi sa kojima se suočavaju svi u trouglu inspekcija - lokalne zajednice - poslovna zajednica i unaprijeđen i pojednostavljen rad inspekcije.

Na prvom sastanku radne grupe za analizu stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima vlasti u Srpskoj, kojem su prisustvovali ministarka uprave i lokalne samouprave RS Lejla Rešić i direktor Inspektorata RS Predrag Tomić, dogovoreno je da do kraja maja bude urađena analiza s ciljem otkrivanja problema i unapređenja rada inspekcije.

- Podaci do kojih ćemo doći na osnovu analize biće uvršteni u novo zakonsko rješenje. Krajnji cilj je da poboljšamo efikasnost inspekcija i rasteretimo privredne subjekte - rekla je Rešićeva.

Na osnovu analize do kraja godine treba da uslijedi reforma i objedinjavanje svih inspekcija pod okrilje Inspektorata RS.

Član Skupštine Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić je kazao da je poslovna zajednica insistirala na objedinjavanju inspekcija i da je to definisano i memorandumom o saradnji koji su potpisali sa Vladom.

- To je veoma značajno jer bi objedinjavanjem inspekcija bio poboljšan kvalitet nadzora, a smanjeno dupliranje kontrola. Nadamo se da će, nakon pet godina iniciranja te reforme, sada konačno biti realizovana - naglasio je Trivić.

Načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću u Inspektoratu RS Dušanka Makivić naglašava da bi jačanje povezanosti inspekcija na svim nivoima omogućilo efikasnije organizovanje inspekcijskog nadzora, ekonomičnije korišćenje finansijskih i kadrovskih resursa i smanjenje inspekcijskog opterećenja prema privrednim subjektima.

- Prednosti organizovanja inspekcija na jednom nivou bile bi višestruke. Bio bi lakši način upravljanja i praćenja rada, izbjegnuto dupliranje pregleda kod istog poslovnog subjekta u jednom danu ili kratkom periodu, smanjen broj inspektora i slično. Prepoznata je potreba za uspostavljanje efikasnije mreže inspektora i uvođenjem jedinstvenog sistema i metodologije postupanja s ciljem smanjenja neželjenih efekata dvostrukog sistema inspekcija - istakla je Makivićeva.

U Vladi RS su istakli da trenutno stanje u oblasti inspekcija ima za posljedicu da inspektori sa lokalnog i republičkog nivoa obično rade nekoordinisano zbog čega dolazi do preklapanja nadležnosti, duplih kontrola, a nerijetko i do različitog tumačenja propisa.

- Reforma inspekcija bi trebalo da ima neutralan efekat na budžet - istakli su u Vladi i dodali da bi glavni efekat trebalo da bude rast i konkurentnost privrede.

Paralelno sa vladinom radnom grupom u okviru Inspektorata RS je formirana grupa.

Njen zadatak je da sa predstavnicima poslovne zajednice ponudi najbolje i najefikasnije rješenje u okviru reforme inspekcijskog nadzora.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 17.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772