Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeti Uredba o dopunama Uredbe o službenoj policijskoj legitimaciji i policijskoj znački, te Odluka o ispunjenosti uslova za početak rada Osnovnog suda u Šamcu

19.02.2021.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 109. sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Radovan Višković.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dopunama Uredbe o službenoj policijskoj legitimaciji i policijskoj znački.

Razlog za donošenje Uredbe o dopunama Uredbe o službenoj policijskoj legitimaciji i policijskoj znački sadržan je u činjenici što je primjena važeće uredbe u praksi pokazala da je neophodno izvršiti dopunu Uredbe u cilju sprečavanja zloupotrebe policijske legitimacije i policijske značke od neovlaštenih lica, te se pristupilo izradi Prijedloga uredbe.

Uredbom se zabranjuje neovlaštena izrada, stavljanje u promet, posjedovanje, odnosno korištenje značke, legitimacije ili drugog obilježja, te se propisuju prekršajne sankcije za subjekte koji postupaju u suprotnosti sa prethodno navedenim odredbama.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta,,Adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica.

S ciljem promocije i afirmacije ponude Republike Srpske u oblasti banjskog turizma, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u budžetu obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM za nastavak aktivnosti iz projekta,,Adaptacija postojećih i izgradnja novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u JZU Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Kozarska Dubica".

Navedeni projekat koji je od velikog značaja za Republiku Srpsku u pogledu promocije i afirmacije banjskog turizma ima projekciju ulaganja oko 32 miliona KM i biće realizovan do 2025. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Nacrtu sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga između Kancelarije za borbu protiv droga u Vladi Republike Srbije i Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj.

Vlada je saglasna da se potpiše Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga između Kancelarije za borbu protiv droga u Vladi Republike Srbije i Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju, strukturi i prostornom rasporedu srednjih škola u Republici Srpskoj. Ovom odlukom utvrđuje se broj, struktura i prostorni raspored srednjih škola u Republici Srpskoj.

Prilikom donošenja mreže srednjih škola uzeti su u obzir sljedeći kriterijumi: broj i uzrast učenika koji završavaju osnovnu školu na određenom području, dostupnost i jednaki uslovi za sticanje obrazovanja, specifičnost područja, razvojne specifičnosti područja na osnovu utvrđenih potreba za zapošljavanjem, obezbjeđenje komunikacije, ekonomičnost i racionalnost u korištenju kadra, sredstava i oprema, finansijske mogućnosti osnivača i interes i potrebe jedinice lokalne samouprave i društvenih partnera.

Vlada Republike Srpske je donijela i Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Osnovnog suda u Šamcu.

Odlukom se utvrđuje da su ispunjeni uslovi da Osnovni sud u Šamcu može početi sa radom 01.03.2021. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.02.2021.

Naslov: Redakcija