Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI ŽRTAVA RATNE TORTURE: Nacrtom zakona definisan status žrtava

19.02.2018.


Nacrtom zakona definisan status žrtava

Nacrtom zakona o zaštiti žrtava ratne torture definisani su status i prava ljudi koji su bili žrtve torture u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a za primjenu zakona, kada bude usvojen u konačnoj verziji, u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je milion KM.

"Najznačajnije pravo koje je definisano zakonom jeste mjesečno novčano primanje koje mogu da ostvare najteže kategorije žrtava ratne torture, a to su žrtve seksualnog nasilja. Žrtve ovog nasilja pretrpljenog za vrijeme zarobljeništva trebalo bi da primaju 170 KM, a ostale žrtve seksualnog nasilja 127 KM mjesečno", navodi se u obrazloženju zakonskog rješenja.

Navedenim zakonskim rješenjem, koji je na dnevnom redu 23. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, definisano je šta je žrtva ratne torture kao posebna kategorija civilnih žrtava rata.

Za najteže kategorije, odnosno slučajeve prisilne trudnoće nastale kao posljedice seksualnog nasilja, prisilno izazvanog pobačaja, rođenja djeteta zbog prisilne trudnoće nastale kao posljedice seksualnog nasilja i seksualno nasilje počinjeno prema maloljetnom licu predviđena je mjesečna naknada od 298 KM.

Na osnovu ovog zakona lica mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje, oslobađanje troškova participacije, banjsku rehabilitaciju, podsticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje, posebnu psihološku podršku, socijalnu zaštitu, besplatnu pravnu pomoć i oslobađanje od plaćanja administrativnih i sudskih taksa.

Zakon ne sadrži diskriminatorske odredbe ni po kom osnovu, a uslov za podnošenje zahtjeva i priznavanje statusa i prava je da prije toga lica koja su preživjela ratnu torturu imaju prebivalište od tri godine na teritoriji Republike Srpske.

"Rok za podnošenje zahtjeva u ovom zakonu je tri godine. Žrtva ratne torture je lice koje je u vrijeme i u vezi sa oružanim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije od 17. avgusta 1990. do 19. juna 1996. godine bilo izloženo nekom od oblika torture", dodaje se u obrazloženju.

Lica koja su obuhvaćena određenim pravima u Srpskoj, Federaciji BiH, BiH, Brčko distriktu ili u zemljama okruženja ne mogu podnositi zahtjeve za priznavanje statusa i prava no osnovu ovog zakona.

Nastavak 23. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je za utorak, 20. februara.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 17.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772