Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PROVJERAVAĆE SE ODGOVORI BIH NA UPITNIK EK

19.02.2018.


Provjeravaće se odgovori na Upitnik Evropske komisije (EK) koje dostavi Bosna i Hercegovina, te će nadležne evropske službe zatražiti eventualnu doradu ili ponovno prikupljanje podataka, rekao je šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije (EU) u BiH Lars Gunar Vigemark (Lars Gunnar Wigemark).

Vigemark je podsjetio da je 6. februara objavljena nova Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, te da se u njoj kao bitna stavka navodi i organizacija statističkih agencija u zemlji.

Upozorio je na neophodnost usklađivanja prikupljanja statističkih podataka u Bosni i Hercegovini sa EU standardima.

Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini djeluju tri statističke agencije – državna Agencija za statistiku, Federalni zavod za statitsiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske. Iako su nadležne evropske institucije verifikovale rezultate Popisa stanovništva iz 2013. godine koje je izdala Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, a priznao i Federalni zavod za statistiku, Zavod za statistiku iz Republike Srpske to nije učinio, te je samostalno i jednostrano izdao vlastite rezultate Popisa stanovništva iz 2013. godine.

Kasnije je potvrđeno da su i ti rezultati Popisa koje je objavio Zavod za statistiku RS pridruženi podacima u okviru odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Na pitanje da li bi se prva skora provjera rada statističkih agencija u Bosni i Hercegovini i njihovih metoda prikupljanja podataka mogla desiti kada, krajem ovog mjeseca, zvaničnici u našoj zemlji budu predali odgovore na Upitnik EK predsjedniku Komisije Žan Klod Junkeru (Jean Claude Juncker) i drugim visokim EU zvaničnicima, Vigemark je rekao da je riječ o više od 25.000 odgovora koje su prikupljale kako sve agencije za statistiku u BiH, tako i podaci škola, opština, kantona i drugih ustanova.

 "Sve će biti detaljno provjeravano od strane nadležnih evropskih službi i biće zatražena eventualna dorada ili ponovno prikupljanje podataka. Važno je da bh. agencije nastave sa svojim poslom i da što više koriste EU metodologiju", istakao je Vigemark.

Šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunar Vigemark rekao je da je statistika izuzetno bitna za svaku zemlju koja želi postati članicom EU, jer su pouzdana statistika i podaci od ključne važnosti za određivanje vrste reformi koje će se provesti.

On je izrazio zadovoljstvo što EU ima priliku ponovo pružiti podršku državnoj i entitetskim agencijama za statistiku koje igraju značajnu ulogu u prikupljanju i procesuiranju podataka za cijelu BiH.

Rekao je da će u okviru predstavljenog Twinning projekta za podršku reformi statističkog sistema u BiH Danska podijeliti sa Bosnom i Hercegovinom svoja nacionalna iskustva, ali i iskustva iz djelovanja u evropskim okvirima rada s EUROSTAT-om, što će doprinijeti unapređenju kapaciteta agencija za statistiku u našoj zemlji.

Naglasio je da je od ključnog značaja imati dobru i pouzdanu statistiku, te da je statistika pitanje koje ne treba politizovati.

Direktor Agencije za statistiku BiH i voditelj Twinning projekta Velimir Jukić podsjetio je da je ova vrsta projekata zapravo pomoć Evropske unije zemljama koje su na putu da postanu njene članice, u smislu usvajanja evropskih standarda i približavanja pravnoj stečevini EU.

Istakao je da je ovaj projekat značajan za Bosnu i Hercegovinu jer će kroz realizaciju njegovih ciljeva ostvariti rezultate u nekoliko područja statistike, te da se u oblasti nacionalnih računa očekuje izrada indikatora na nivou regiona u BiH koji će pokazati koliko su oni razvijeni.

Između ostalog, kroz ovaj projekat biće unaprijeđen i statistički poslovni registar Bosne i Hercegovine koji je bitan ne samo za ekonomiju već i za institucije i stručnu javnost.

Imajući u vidu iskustva iz prethodnih twinning projekata iz područja statistike, Jukić očekuje da će i ovaj projekat dati dobre rezultate, te da će bh. eksperti kroz realizaciju projekta usvojiti nova znanja.

Direktorica Republičkog zavoda za statistiku RS Radmila Čičković također smatra da će i ovaj projekat, kao i prethodni, dati jasne, konkretne i mjerljive rezultate.

Napomenula je da evropska perspektiva podrazumijeva jačanje statističkih kapaciteta i primjenu statističkih standarda, te da su prethodni projekti pomogli pri uspostavljanju evropskog sistema računa, uspostavljanju integrisanog sistema socijalne zaštite, kao i razvoju statističkog registra.

Od sadašnjeg projekta, dodala je, očekuje se jačanje kapaciteta kako bi mogli primjenjivati evropske standarde u mnogim statističkim oblastioma, te proširenje obima statističkih istraživanja.

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić rekao je da se, nakon provođenja ovog projekta, očekuje da Bosna i Hercegovina i statističke institucije u zemlji počnu sa poštivanjem presuda Ustavnog suda.

Podsjetio je na presudu Ustavnog suda iz 2009. godine, koja, kako smatra, nije provedena.

 "Radi se o pravnoj legislativi, odnosno objedinjavanju statističkog sistema u Bosni i Hercegovin koji bi trebao biti pod jednim krovom, jer znamo da je statistika odigrala bitnu ulogu o svim pitanjima kada govorimo o mapi evropskog puta BiH prije 15 godina", istakao je Kremić.

Zaključio je da će statistika Bosne i Hercegovine igrati bitnu ulogu u daljnjem napretku ka EU.

Twinning projekat podrške reformi statističkog sistema u BiH finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2015). Predviđeno je da projekat provedu statističke institucije Danske u trajanju od 24 mjeseca.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 16.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772