Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZVJEŠTAJ GLAVNOG DISCIPLINSKOG TUŽIOCA ZA 2015. GODINU: U porastu broj pritužbi na rad sudija i tužilaca


Na rad sudija i tužilaca u BiH  2015. godine je mjesečno u prosjeku stizalo 97 pritužbi ili više od tri dnevno, a evidentiran je i rekordan broj disciplinskih postupaka protiv zaposlenih u pravosuđu.

Vrlo lošu sliku pravosuđa oslikava izvještaj glavnog disciplinskog tužioca za 2015. godinu u kojem je navedeno da su lani registrovane 1.163 pritužbe ili 34 više nego prethodne godine, a riješeno ih je 1.029. Najviše pritužbi na rad sudija i tužilaca imale su kao i ranijih godina stranke u postupku sa čijih adresa je otišla skoro polovina žalbi, a u stopu ih prate advokati koji su podnijeli 177 pritužbi, dok je disciplinski tužilac po službenoj dužnosti podnio 148 pritužbi.

Glavni disciplinski tužilac Arben Murtezić kaže da su podnosioci pritužbi najčešće nezadovoljni zbog kašnjenja u izradi odluka ili kašnjenja u drugim radnjama u vezi sa obavljanjem sudijske dužnosti, te nemarnim postupanjem i odlučivanjem sudije ili tužioca.

- Stranke najčešće ističu nezadovoljstvo zbog dužine trajanja postupaka, a što dovode u vezu sa nesposobnošću i neprofesionalnošću sudija i sa njihovom navodnom pristrasnošću - naveo je Murtezić.

Pritužbe se, kako je pojasnio, najvećim dijelom odnose na postupanje sudija opštinskih i osnovnih sudova, a zatim kantonalnih tužilaca i sudija kantonalnih sudova.

- Predsjednici sudova i glavni tužioci u pritužbama najčešće kao prestupe nosilaca pravosudnih funkcija navode kašnjenja u izradama odluka i sprovođenju radnji u postupku, greške u postupanju, nedolično ponašanje prema strankama i kolegama, neispunjavanje norme i nastupanje zastarjelosti u krivičnim i prekršajnim predmetima - kaže Murtezić.

Kancelarija disciplinskog tužioca je prošle godine pokrenula 28 disciplinskih postupaka protiv zaposlenih u pravosuđu, što je za 56 odsto više u odnosu na 2014. i 2013. godinu. Disciplinski postupci su pokrenuti protiv dva predsjednika suda, 15 sudija, dva stručna saradnika i 12 tužilaca među kojima su tri iz Tužilaštva BiH. Najviše postupaka je pokrenuto protiv sudija opštinskih i osnovnih sudova.

- Specifično je da je od 28 disciplinskih postupaka sedam pokrenuto na osnovu pritužbi rukovodilaca pravosudnih institucija u kojima tuženi rade - rekao je Murtezić.

Pravosnažno je okončano 26 disciplinskih postupaka u kojima je izrečena kazna za 14 sudija, jednog predsjednika suda i stručnog saradnika, te deset tužilaca. Najčešća kazna bila je smanjenje plate, pismena i javna opomena. Četiri tužene sudije i tužioca više ne obavljaju funkciju, a podneseno je šest zahtjeva za privremeno udaljavanje sa dužnosti.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 18.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772