Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O RUDARSTVU: Rok za primjedbe 26. februar 2016. godine


U skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012) objavljuje se Prednacrt zakona o rudarstvu kako bi se učinio dostupan široj javnosti radi davanja eventualnih primjedaba i komentara.

Primjedbe i komentare možete dostaviti putem maila-a: e.salcin@mier.vladars.net do 26.02.2016. godine.


Izvor: Vebsajt Ministarstva industrije, eneretike i rudarstva, 18.2.2016.