Zastava Srbije

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS: Elektronsku zdravstvenu karticu preuzelo više od pola miliona osiguranika

19.01.2022.


Elektronsku zdravstvenu karticu do sada je preuzelo oko 554.000 osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, s tim da se ova brojka konstantno mijenja, rečeno je iz Fonda.

Na području Filijale Doboj do sada je podijeljeno 88.380 elektronskih kartica od oko 180.000 registrovanih osiguranika, a od tog broja u Poslovnici Doboj podijeljene su 27.893 kartice, a u Poslovnici Teslić 12.191.

Iz Fonda su naveli da su sve javne zdravstvene ustanove u Srpskoj potpisale sporazum o razmjeni podataka zahvaljujući čemu je Integrisani zdravstveni informacioni sistem /IZIS/ sproveden i dostupan svima i zdravstvene ustanove sa područja regije Doboj, poput Doma zdravlja i Bolnice, već su počele da ga koriste.

Dosadašnje zdravstvene knjižice, koje se i dalje koriste, zamjenjuju elektronske zdravstvene kartice, koje služe da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, da bude ostvaren pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu nje provjerava se status osiguranog lica.

Elektronske zdravstvene kartice neće se ovjeravati, za razliku od dosadašnjih knjižica, čime će biti smanjene i gužve u poslovnicama.

Predviđeno je da prva elektronska kartica važi pet godina i ona je besplatna za osiguranike, odnosno finansira je Fond. U slučaju promjene ličnih podataka kartica za novorođenčad za sada ih osiguranici neće plaćati, jer je Fond u okviru projekta predvidio i poručio veći broj kartica.

Svim javnim zdravstvenim ustanovama, koje koriste aplikaciju IZIS-a, obezbijeđeni su čitači kartica.

IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica umjesto zdravstvenih knjižica i elektronskog kartona.

Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni /ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti/.

Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao.

Prednosti IZIS-a su višestruke, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini.

Iz Fonda ističu da se u IZIS-u strogo vodilo računa o bezbjednosti podataka pacijenata i da su lični podaci pacijenata u potpunosti sigurni.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 12.01.2022.

Naslov: Redakcija