Zastava Srbije

VLADA TK: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama

19.01.2022.


Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona.

Naime, zbog specifičnosti poslova i kvalitetnije organizacije unutar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove neophodno je pristupiti izmjeni i dopuni postojećeg zakona, kojim će se, između ostalog, olakšati rad kantonalnih inspektora na terenu, te precizirati pojedine odredbe zakona i doprinijeti popunjavanju pravnih praznina, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Takođe, prihvaćena je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava na području TK u 2021. godini. Tokom deminerske sezone 2021. okončano je ukupno 11 projekata deminiranja, a jedan projekt je i dalje konzerviran i bit će nastavljen tokom 2022. godine.

Tokom prošle godine ukupno je deminirano skoro 3 miliona m2 površine. Prema podacima koje zajednički evidentiraju Kantonalna uprava civilne zaštite, općinske/gradske službe civilne zaštite i Regionalni ured BHMAC-a, od 1997. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja, do danas je deminirano 32.237.066,32 m2 terena.

Ohrabruje činjenica da tokom 2021. godine na području TK nije zabilježeno stradanje civila ni životinja od zaostalih mina i NUS-a. Posljednji podaci sistematskog izviđanja za područje Tuzlanskog kantona opominju i navode da se još uvijek oko 78 miliona metara kvadratnih ili 3,0 posto površine tog kantona nije sigurno za korištenje i ove površine su evidentirane kao sumnjive na zaostale mine, minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva.

Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje se vode kao najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine.

"Na kraju treba istaći da je evidentno smanjen interes donatora za ulaganje u deminiranje na području BiH, te da to upozorava da Strategija protuminskog djelovanja u BiH za period 2018 - 2025. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara, neće biti ostvarena", navode iz Vlade.

Na sjednici je Vlada dala saglasnost na tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2022. godini.

Prema tom sporazumu, plaća za sve službenike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će tokom 2022. godine biti obračunavana po osnovici u visini od 305,00 KM, te će imati pravo na topli obrok u visini od 10 KM po izrađenom danu. Regres će biti isplaćen u iznosu od 50 posto prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju budžeta TK za 2022. godinu, a polovinom 2022. godine će, nakon sagledavanja stanja prihoda u budžetu tog kantona, biti nastavljen socijalni dijalog Vlade TK sa sindikatom.

Također, Vlada je prihvatila tekst Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U cilju implementacije Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, koeficijenata za obračun plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, kojeg su Vlada i reprezentativni sindikat zaključili polovinom decembra prošle godine, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja, saopćeno je iz Vlade TK.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 18.01.2022.

Naslov: Redakcija