Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

19.01.2022.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 153. sjednici, u Banjaluci, Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za 4% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2022. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata.

Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za 4% u odnosu na osnovicu po kojoj je korisnicima prava vršen obračun primanja predviđenih Zakonom u prethodnoj godini.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2022. godinu. Donošenjem ove odluke obezbjeđuje se povećanje osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka od 5%.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu.

Osnovica za obračun godišnjeg boračkog dodatka ostaje nepromijenjena u odnosu na osnovicu za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2020. godinu. Broj boraca koji ima pravo na godišnji borački dodatak za 2021. godinu (borci prve i druge kategorije) je 49.344. Za isplatu godišnjeg boračkog dodatka potreban je iznos od 8.008.966,65 KM.

Isplata godišnjeg boračkog dodatka za 2021. godinu treba biti izvršena do kraja prvog kvartala 2022. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Vlada Republike Srpske je 2018. godine svojom odlukom uspostavila mjesečno novčano primanje borcima sa navršenih 65 godina starosti koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju.

Vlada svake godine donosi odluku na osnovu koje se vrši isplata mjesečnog novčanog primanja (koje se određuje u visini najnižeg nivoa najniže penzije) borcima sa navršenih 65 godina života starosti koji zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju imaju 15 i više godina penzijskog staža.

Donošenjem ove odluke omogućava se isplata mjesečnog novčanog primanja borcima koji u 2022. godini ispune uslove u pogledu godina života i penzijskog staža, koje iznosi 212,02 KM. U tom iznosu nastavlja se isplata i borcima koji su, u skladu sa odlukama Vlade Republike Srpske, tu vrstu primanja ostvarili u periodu 2018 - 2021. godina.

Sa 31. 12. 2021. godine evidentirano je 739 korisnika mjesečnog novčanog primanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o socijalnom zbrinjavanju radnika.

Ovom odlukom se iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 2.073.811,90 KM odobrava potpuna i djelimična uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.488 radnika iz 25 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Budžetom i Rebalansom budžeta za 2021. godinu planirana su sredstva za Program socijalnog zbrinjavanja u iznosu od 6.050.000,00 KM.

U toku 2021. godine doneseno je pet odluka kojima se odobrava isplata sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 6.049.999,97 KM KM za djelimičnu uplatu doprinosa za PIO za 1.248 iz jednog preduzeća u iznosu od 915.128,23 KM i potpunu uplatu doprinosa za PIO i za osiguranje od nezaposlenosti za 1.456 radnika iz 141 preduzeća u iznosu od 5.134.871,74 KM.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2020. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 196.062.710,47 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 64.839 radnika iz 459 preduzeća, od kojeg broja je putem Javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.683 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije. Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, u periodu od 2004. do 31.12.2020. godine za socijalno zbrinjavanje radnika iz Budžeta Republike Srpske su izdvojena sredstva u iznosu od 176.019.151,73 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2022. godinu u okviru ukupnog iznosa od 75 miliona KM.

Za podršku tekućoj proizvodnji biće izdvojeno 54,3 miliona KM, podršku dugoročnom razvoju 14 miliona KM i za sistemske mjere 6,7 miliona KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj, kojom se uređuju procedure izrade i struktura sprovedbenih dokumenata, praćenje, izvještavanje i vrednovanje, usklađivanje sa budžetskim planiranjem i druga pitanja od značaja za sprovedbene dokumente u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra dijaspore.

Ovom uredbom propisuje se uspostavljanje i vođenje Registra dijaspore koji se vodi o fizičkim i pravnim licima i udruženjima u inostranstvu, način podnošenja prijave za upis u Registar i druga pitanja u vezi sa Registrom.

Registar se uspostavlja radi sistematskog prikupljanja, vođenja i obrade podataka o građanima i pravnim licima i udruženjima u dijaspori u svrhu jačanja i razvijanja saradnje, kao i planiranja aktivnosti institucija.

Uredba se primjenjuje na fizička lica koja imaju prebivalište u inostranstvu, a koja su porijeklom iz Republike Srpske, te na pravna lica i udruženja u inostranstvu čiji su vlasnici/osnivači porijeklom iz Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o visini i načinu naplate naknade za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

Imajući u vidu stanje u poljoprivredi koje je nastalo kao posljedica panedmije virusa kovid 19, kao i potrebu za stvaranjem povoljnijih uslova za rad veterinarskih organizacija, ovom uredbom promijenjen je način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za izdavanje uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja. U skladu sa predloženim rješenjem, prikupljena sredstva u cjelini su prihod ovlašćene veterinarske organizacije i koriste se za sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.01.2022.

Naslov: Redakcija