Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen Izvještaj o realizaciji EU Akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj

19.01.2018.


Vlada Republike Srpske usvojila je 18. januara 2018. godine, na 160. sjednici, održanoj u Banjaluci, Izvještaj o realizaciji EU Akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj.

Izvještaj predstavlja dio izvještaja za BiH i sastavni dio Indeksa MSP politike - finalnog izvještaja za zemlje Zapadnog Balkana.

Indeks politike malih i srednjih preduzeća je alat pomoću kojeg se prati i ocjenjuje napredak u politikama koji podržavaju mala i srednja preduzeća, te procjenjuje usklađivanje MSP politika prema dobrim praksama Evropske unije. Indeks je zasnovan na deset principa EU akta o MSP (Small Business Act – SBA): preduzetničko učenje i žensko preduzetništvo, stečaj i druga prilika, institucionalni i regulatorni okvir za izradu politika MSP, radno okruženje za MSP, usluge podrške za MSP i start-up kompanije, javne nabavke; pristup finansiranju, standardi i tehnički propisi, vještine MSP; inovacije i MSP u zelenoj ekonomiji i internacionalizacija MSP.

Statistički pokazatelji MSP, koji su sastavni dio ovog materija, ukazuju da su mikro preduzeća (do 9 zaposlenih) i dalje dominanatna u privredi Republike Srpske, da je broj zaposlenih najveći u velikim preduzećima i da struktura MSP po djelatnostima ukazuje da najveći broj MSP posluje u oblastima trgovine i proizvodnje.

Vlada Republike Srpske podržava dalje aktivnosti na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za mala preduzeća u Republici Srpskoj u skladu sa EU Aktom za mala i srednja preduzeća, te zadužuje sva ministarstva, da u okviru svoje resorne nadležnosti, prati dalje ostvarenje EU Akta za mala i srednja preduzeća, kao i da preduzimaju potrebne mjere i aktivnosti radi napretka i realizacije ciljeva propisanih EU Aktom za mala i srednja preduzeća.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine i zadužila Ministarstvo trgovine i turizma da godišnje izvještava Vladu Republike Srpske o njegovoj realizaciji.

Akcioni plan je prateći dio Strategije i njime se definišu mjere i aktivnosti, institucije koje su odgovorne za sprovođenje tih mjera i aktivnosti, te rokovi u kojima se trebaju provesti navedene mjere /aktivnosti, a sve u cilju implementacije Strategije, kojom je predviđeno stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine Republike Srpske, unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda, ravnomjeran regionalni razvoj trgovine i zastupljenost trgovinske mreže i unapređenje zaštite potrošača.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javnoj ustanovi Dom penzionera Banja Luka za 2018. godinu.

Finansijskim planom JU Dom penzionera u Banja Luci planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 2.485.600,00 KM, od čega je predviđeno da se sredstva u iznosu od 100.000,00 KM obezbjede iz budžeta Republike Srpske.

Prema analizi prethodnih perioda i nakon višegodišnjeg poslovanja sa gubitkom, čije je smanjenje uslijedilo od 2015. godine, Dom je 2016. godinu završio sa pozitivnim finansijskim rezultatom, a isti rezultat je ostvario i po godišnjem finansijskom izvještaju za 2017. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, za period 01.01-31.12.2017. godine, u iznosu od 1.849.523,29 KM.

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, te zdravstveno osiguranje korisnika navedenih prava i finansiranje prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju za mjesec decembar 2017. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu sanacije mosta Kralja Aleksandra I Karađorđevića u Zvorniku preko rijeke Drine.

Vlada je saglasna da sve investitorske poslove na objektu vrši Grad Zvornik putem svojih nadležnih organa.

Zadužuje se Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije obezbijedi potrebne saglasnosti radi izdavanja dozvola neophodnih za sanaciju ovog objekta.

Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza i Republička direkcija za obnovu i izgradnju da u skladu sa svojim nadležnostima Gradu Zvornik pruži svu potrebnu stručnu i tehničku pomoć kod realizacije projekta sanacije ovog infrastrukturnog objekta.

Projekat se finansira na osnovu Odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije i Odluke Vlade Republike Srpske donesene na 150. sjednici održanoj 02.11.2017. godine o odobravanju finansiranja projekta iz navedenih sredstava.

Prema projektu sanacije ovog mosta sa nosivom čeličnom konstrukcijom dužine 208m, predviđeno je skidanje postojeće dotrajale kolovozne konstrukcije koja se sastoji od metalnih profila, betonske ispune, pijeska i granitnih kocki i zamjena sa armirano betonskim montažnim pločama sa hidroizolacijom i habajućim asvaltom, te zamjena dotrajale konstrukcije trotora i ivičnjaka sa popravkom oštećenih dijelova ograde mosta, postavljanjem instalacija i farbanjem kompletne konstrukcije mosta. Projektom sanacije nije predviđena nikakva promjena nosive konstrukcije mosta u dijelu koji se odnosi na glavne rasponske nosače, izgled mosta se ne mijenja, odnosno ostaje kakav je i sada, a predviđeno je da i dalje ovaj most ostane granični prelaz između Republike Srbije i Republike Srpske i to za pješački saobraćaj pošto se na kilometar nizvodno nalazi drugi drumski most na kojem je takođe granični prelaz namijenjen za putnička vozila, kamione i pješake.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 473.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju za naknadu štete za životinje koje su neškodljivo uklonjene (ubijene ili zaklane) prilikom realizacije mjera na suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza i sanaciju žarišta nakon neškodljivog uništavanja zaraženih životinja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 18.01.2018.

Naslov. Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772