Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PREDSTAVNIČKI DOM FBIH: Data saglasnost na izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

18.12.2019.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je vanrednu sjednicu davanjem saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, s ciljem njegovog prelaska na trezorski način poslovanja.

O izmjenama i dopunama finansijskog plana mora se izjasniti i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Također, poslanici su usvojili dvije odluke - o prihvatanju zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekata "Živinice regionalna deponija za kruti otpad" i "Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica".

Prihvaćeno je i zaduženje po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacije i modernizacije crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.


IZVOR: Vebsajt Klix, 157.12.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija