Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH: Reforma pravosuđa uslov za kandidatski status BiH

18.10.2022.


Nakon što je BiH dobila uslovnu preporuku za status kandidata za EU uz ispunjavanje, između ostalih, i uslova vezanog za usvajanje paketa zakona o pravosuđu iz oglasili su se iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH.

Kako su rekli, vijeće je svjesno da je za značajnija poboljšanja procedura iz njegove nadležnosti i unaprjeđenje rada pravosuđa u cjelini, potrebno pristupiti redefinisanju rješenja sadržanih u važećem Zakonu o VSTV-u.

"U skladu sa navedenim, Vijeće je 2018. godine dostavilo Ministarstvu pravde BiH sveobuhvatnu inicijativu za novelaciju Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 11/2002), koja je rezultat dugogodišnjeg iskustva u primjeni važećeg zakona, te nastojanja da se dosljednije implementiraju međunarodni standardi i preporuke stručnih misija provedenih od strane eksperata angažovanih od strane EU u više oblasti iz nadležnosti Vijeća", kažu iz VSTV-a.

Inicijativa VSTV-a BiH, dodaju, ocjenjena je kao dobra polazna osnova za definisanje finalnih rješenja kojima bi se uredila sva važna pitanja za rad VSTV-a BiH, od sastava i izbora članova Vijeća, njegove unutrašnje strukture, osnovnih uslova i postupka imenovanja i unapređenja nosilaca pravosudnih funkcija, kriterija i postupka njihovog ocjenjivanja, pitanja disciplinske odgovornosti, kao i podnošenja i provjere izvještaja o imovini i druga pitanja.

"Pored navedenog, Vijeće je dalo aktivan doprinos u procesu predlaganja izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH koje su ocjenjene nužnim kako bi se ciljano i u što kraćem vremenu poboljšao zakonodavni okvir, posebno u oblasti integriteta članova Vijeća i nosilaca pravosudnih funkcija. Vijeće je sa žaljenjem konstatovalo da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kojeg je Vijeće ministara BiH utvrdilo u junu 2021. godine, nije dobio potrebnu većinu u Domu naroda, nakon što je prethodno usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH", dodaju iz VSTV-a.

S tim u vezi VSTV BiH se u junu 2022. godine dopisom obratilo Ministarstvu pravde BiH naglašavajući potrebu da se bez odlaganja nastave aktivnosti na poboljšanju zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, odnosno da se pristupi iniciranju novog zakonodavnog procesa.

"Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je VSTV-u BiH 29. avgusta 2022. godine dostavilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH, koji je VSTV BiH razmotrio na sjednici koja je održana 28. septembra 2022. godine te je tim povodom dao Mišljenje na Nacrt zakona. Mišljenjem je podržan Nacrt zakona kojim su obuhvaćena pitanja sukoba interesa članova VSTV-a BiH, zatim podnošenje i provjeravanje izvještaja o imovini sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH, uspostavljanje kapaciteta za vršenje provjere navedenih izvještaja formiranjem posebne organizacione jedinice u okviru Sekretarijata VSTV-a BiH, zatim uvođenje pravnog lijeka protiv odluka o imenovanju, redefiniranje disciplinskih prekršaja, te izmjene i dopune pojedinih odredaba o disciplinskom postupku koji se vode protiv sudija i tužilaca, ali i članova Vijeća, te su sadržana pravila o nespojivim dužnostima te uslovima pod kojima sudije i tužioci mogu obavljati dodatne aktivnosti", stoji u saopćenju.

Naglašavaju da je u Mišljenju Vijeće dalo i niz konkretnih prijedloga koji su usmjereni na osiguranje veće jasnoće i konzistentnosti zakonskog teksta, kako bi se izbjegli problemi u njegovom tumačenju i primjeni, po usvajanju u parlamentarnoj proceduri.

"Vijeće izražava nadu da će Nacrt zakona dobiti potrebnu podršku. Ipak Vijeće i ovim putem naglašava da je neovisno o ovoj zakonodavnoj inicijativi koja je ograničena na pojedina pitanja, nužno bez odlaganja nastaviti rada na novelaciji kompletnog Zakona o VSTV-u BiH. Vijeće ostaje opredjeljeno da da maksimalan doprinos u ovom procesu", naglašavaju iz VSTV-a.

Zaključili su da, kada je riječ o Nacrtu zakona o sudovima BiH, VSTV BiH je 15.9.2022. godine primilo dopis Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u kojem se traži dostavljanje mišljenja o Nacrtu zakona o sudovima BiH u skladu sa članom 17. tačkom 28. Zakona o VSTV-a BiH.

"U toku je analiza dostavljenog Nacrta zakona, koji će biti razmotren od strane Vijeća početkom narednog mjeseca", zaključuju iz VSTV-a BiH.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 15.10.2022.

Naslov: Redakcija