Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O ODOBRAVANJU EKSPLOATACIONOG POLJA: Rok za sugestije 23.10.2019. godine

18.10.2019.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2908 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o odobravanju eksploatacionog polja.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na e-mail: e.salcin @mier.vladars.net do srijede 23.10.2019. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 15.10.2019.

Naslov: Redakcija