Zastava Srbije

AKTUELNOSTI U PRAKSI JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 10. oktobra 2023. godine, u Banjaluci

18.08.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 10. oktobra 2023. godine, savjetovanje na temu “Aktuelnosti u praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Savjetovanje će biti održano u hotelu Jelena u Banjaluci, Jovana Dučića 25.

Postupak pravne zaštite u sistemu javne nabavke BiH obuhvata žalbeni postupak pred ugovornim organom i Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH, te upravni spor pred Sudom BiH. Ugovorni organi i savjesni ponuđači su posebno izloženi pritiscima od strane nesavjesnih privrednih subjekata, nelojalne konkurencije, i tzv. “profesionalnih” žalitelja. Kroz temu “pravna zaštita” ćemo uz primjere aktuelne prakse KRŽ-a i Suda BiH, nastojati da riješimo sve nedoumice vezane za žalbeni postupak, posebnosti žalbenog postupka, prava i obaveze učesnika žalbenog postupka, troškove žalbenog postupka i to posebno iz ugla ugovornih organa i ugla privrednih subjekata.

Dalje, uspješno proveden postupak javne nabavke okončava se zaključenjem ugovora između ugovornog organa i izabranog ponuđača, koji predstavlja dvostrani pravni posao usmjeren na realizaciju konkretne nabavke. Savjetovanje ima za cilj unaprjeđenje znanja o ugovorima u javnim nabavkama i razmjenu informacija, dobrih praksi i savjeta.

Upoznajte se blagovremeno, na detaljan i praktičan način sa odredbama noveliranog Zakona o javnim nabavkama kao i pratećim podzakonskim aktima, unaprijedite svoje znanje i riješite sve dileme koje imate na jednom mjestu.

Savjetovanje je namijenjeno svim praktičarima i profesionalcima koji se bave poslovima javnih nabavki unutar ugovornih organa i privrednih subjekata, a koji nastoje da prate najnovije aktuelnosti vezane za praksu javnih nabavki, razviju vlastitu dobru praksu, kako bi izbjegli nezakonito postupanje, odnosno, kada su u pitanju privredni subjekti, kako bi održali svoje ponude konkurentnim.

Teme savjetovanja

PRIPREMA I PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 • Planiranje postupaka javnih nabavki,
 • Šta ako postupak nabavke nije predviđen u planu nabavki?
 • Izbor postupka nabavke,
 • Prethodna provjera tržišta,
 • Izrada tenderske dokumentacije i korespodencija sa ponuđačima vezana za tendersku dokumentaciju,
 • Priprema ponuda,
 • Otvaranje ponuda,
 • Ocjena ponuda,
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača / poništenju postupka nabavke i obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka nabavke.

POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE

 • Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe,
 • Sadržaj žalbe,
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe,
 • Postupanje ugovornog organa po žalbi,
 • Apsolutno bitne povrede zakona,
 • Naknada za pokretanje žalbenog postupka,
 • Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke,
 • Troškovi žalbenog postupka,
 • “Profesionalni žalitelji”,
 • Upravni spor i njegovo dejstvo.

UGOVORI U JAVNIM NABAVKAMA U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE

 • Pravna priroda ugovora u javnim nabavkama,
 • Relevantna zakonska regulativa,
 • Pojam, vrste i predmet ugovora u javnim nabavkama,
 • Bitni elementi i forma ugovora u javnim nabavkama,
 • Zaključenje, izmjene, sredstva obezbjeđenja, rokovi, docnja, tumačenje, raskid i realizacija ugovora u javnim nabavkama,
 • Poništavanje, odnosno nevažnost ugovora u javnim nabavkama i sredstva pravne zaštite ugovornih strana nakon zaključenja ugovora.

Predavači

 • Ivana Grgić - viši stručni saradnik za implementaciju projekata u Ministarstvu finansija Republike Srpske, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH
 • Dražen Vidaković - advokat, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH
 • Sanja Ubović - rukovodilac Odjeljenja kadrovskih poslova u MH “ERS” MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka, ovlašteni predavač za javne nabavke AJN BiH

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Aktuelnosti u praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini“.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 17.08.2023.