Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

USVOJENA POLITIKA SEKTORA POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA


  • USVOJENA POLITIKA SEKTORA POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA

Politikom sektora poštanskog saobraćaja Republike Srpske od 2016. do 2020. godine, koju je usvojila Vlada Srpske, predviđena je modernizacija poštanskog saobraćaja Republike Srpske kroz uvođenje savremenih tehnologija i novih usluga.

Politika sektora poštanskog saobraćaja će se sprovoditi u tri ključne oblasti, i to kroz ostvarivanje dugoročne stabilnosti poslovanja javnog poštanskog operatera obezbjeđujući dosljednu primjenu Zakona o poštanskim uslugama Srpske i sprečavanju nelojalne konkurencije, unapređenje postojećih i uvođenje novih poštanskih usluga, te razvoj poštanske mreže.

Liberalizacijom i daljim razvojem tržišta poštanskog saobraćaja nameće se potreba za transformacijom javnog poštanskog operatera u moderno tržišno orijentisano preduzeće, koje će biti sposobno da pruži kvalitetnu poštansku uslugu i koje će biti u potpunosti spremno da se bori sa konkurencijom na tržištu poštanskih usluga.

Da bi ostali konkurentni na tržištu, poštanski operateri treba da izvrše transformaciju poštanskog sistema, te da stvore uslove za kvalitetan, efikasan, inovativan i moderan servis.

Poštanske reforme je nophodno provoditi s ciljem usklađivanja zakonodavstva poštanskog sobraćaja sa važećim direktivama EU, te procesom globalizacije i liberalizacije tržišta. Stalno praćenje preporuka i direktiva svjetskih i evropskih poštanskih institucija, te postepena liberalizacija poštanskog tržišta će stvoriti okruženje pogodno za zdravu konkurenciju.

Trenutno najveći dio poštanskih usluga, gledano kroz fizički obim, u Republici Srpskoj odvija se putem javnog poštanskog operatera "Pošte Srpske", dok privatni operateri poštanske usluge pružaju uglavnom u urbanim područjima i koncentrišući se na velike korisnike.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 16.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772