Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Resorno ministarstvo razmatra primjedbe sa javnih rasprava


  • NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Resorno ministarstvo razmatra primjedbe sa javnih rasprava

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević izjavio je da Ministarstvo prosvjete i kulture razmatra primjedbe sa javnih rasprava o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i da će sve čiji je cilj unapređenje kvaliteta biti unesene u prijedlog zakona o visokom obrazovanju.    

Malešević je istakao da je Ministarstvo opredijeljeno da radi na izradi prijedloga zakona o visokom obrazovanju i njegovom upućivanju u dalju proceduru, bez obzira na zaključke proširenog Kolegijuma Univerziteta u Banjaluci kojim je traženo da se sve aktivnosti u izradi zakona vrate na početak i formira nova radna grupa.

On je naglasio da je Ministarstvo prosvjete i kulture dobilo niz konstruktivnih, pojedinačnih primjedaba od nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova, koje će biti uvrštene u prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

"U interesu je Ministarstva prosvjete i kulture da bude unaprijeđen kvalitet visokog obrazovanja, usaglašen novi zakon o visokom obrazovanju sa Strategijom, te da budu zaštićeni interesi studenata jer dvije odredbe važećeg zakona o visokom obrazovanju bitne za studente prestaju da važe na kraju ove akademske godine", rekao je Malešević.

On je podsjetio da je Univerzitet u Banjaluci od početka bio uključen u izradu Nacrta zakona o visokom obrazovanju, te da je tadašnji prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj redovno učestvovao u radu radne grupe.

"U toku sprovođenja procedure izbora rektora Univerziteta u Banjaluci, a s obzirom da je prorektor bio kandidat za rektora, podnio je ostavku na članstvo u radnoj grupi. Nakon toga, Univerzitet je svog generalnog sekretara imenovao za novog člana radne grupe. Dakle, predstavnici Univerziteta trebalo je da usaglase stavove na svojoj visokoškolskoj ustanovi i zastupaju ih u radu radne grupe", dodao je Malešević.

Prema njegovim riječima, redovno su analizirana zakonska rješenja iz oblasti visokog obrazovanja iz regiona, a članovi radne grupe iz Ministarstva su pripremali uporedni prikaz zakonskih rješenja iz regiona o pojedinim pitanjima.

"Nakon što je radna grupa sačinila prednacrt zakona o visokom obrazovanju, dostavila ga je zainteresovanim licima radi davanja pisanih primjedaba ili sugestija. Dobili smo potpuno oprečne stavove nastavnika i dekana o istom pitanju, odnosno uslovima za izbor u zvanja, integrisani univerzitet, finansiranje, a koji su bili suprotni prijedlozima rukovodstva Univerziteta", naveo je Malešević.

On je napomenuo da su sve primjedbe koje su stigle na prednacrt zakona dostavljene javnim univerzitetima i da je zatraženo da Senat univerziteta, kao najviše akademsko tijelo na visokoškolskim ustanovama, dostavi u roku od 15 dana jedinstvene stavove o ovom aktu.

Ministar prosvjete i kulture naveo je da resorno ministarstvo nikada nije dobilo odgovor na dostavljeni akt od senata javnih univerziteta, što govori o činjenici da visokoškolske ustanove nisu mogle usaglasiti stavove o ključnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja.

"Dakle, niti jedan od senata javnih visokoškolskih ustanova nije uspio da usaglasi i dostavi jedinstvene stavove svih organizacionih jedinica o prednacrtu zakona o visokom obrazovanju", rekao je Malešević.

Prema njegovim riječima, prilikom izrade Nacrta zakona radna grupa se rukovodila strateškim ciljevima propisanim tadašnjim Prijedlogom strategije, a koji je usvojen u aprilu 2016. godine.

"Nije nam jasan stav Univerziteta u Banjaluci iskazan u zaključku proširenog Kolegijuma, kojim traži formiranje nove radne grupe, u kojoj će odgovarajuće mjesto naći predstavnici javnih univerziteta, te da će ponuditi članove ekspertske radne grupe koja će pristupiti izradi novog nacrta zakona jer je ova institucija predložila svog predstavnika u radnu grupu i to tadašnjeg prorektora, a nakon njegovog podnošenja ostavke iz ličnih razloga svog generalnog sekretara", dodao je Malešević.

On je podsjetio da su u toku procesa izrade Nacrta zakona, dva predstavnika Univerziteta u Banjaluci aktivno učestvovala u radu radne grupe i nisu stavljali primjedbe na rad.

"Da li će i u slučaju eventualnog formiranja nove radne grupe, Univerzitet u Banjaluci aktivno učestvovati u postupku izrade teksta nacrta zakona, a nakon toga opet iskazati nepovjerenje svojim članovima i tako unedogled", upitao je Malešević.

Izvor: Vebsajt RTRS, 17.08.2016.