Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 24. jula 2023. godine 9. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

18.07.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 9. sjednicu Predstavničkog doma za ponedjeljak, 24. juli 2023. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18. 11. 2022, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija, broj: 01-02-1-701/23 od 24. 3. 2023, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1031/23 od 30. 5. 2023, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, zakon broj: 01-02-1-1050/23 od 8.5.2023, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač: poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj, skraćeni postupak, broj: 01-02-1-1261/23 od 7. 6. 2023. (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1424/23 od 30. 6. 2023, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 9. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,predlagač: poslanica Mia Karamehić-Abazović, broj: 01-02-4-1447/23 od 4. 7. 2023. (prvo čitanje);
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak (zakon u prvom čitanju), broj: 01,02-02-1-607/23 od 6. 7. 2023;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1460/22 od 6. 7. 2023;
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, akt broj: 01,02-50-18-985/23 od 6. 7. 2023;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1115/23 od 6. 7. 2023;
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1117/23 od 6. 7. 2023;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka iz Mišljenja Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj o poslaničkoj inicijativi Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1117/23 od 6. 7. 2023;
 16. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2022, akt broj: 01,02-50-18-1288/23 od 8. 6. 2023;
 17. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, broj: 05/7-39-1-263/23 od 2. 2. 2023;
 18. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1345/23 od 15. 6. 2023;
 19. Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-1387/23 od 21. 6. 2023;
 20. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Elektronsko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostava i primjena”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-1429/23 od 30. 6. 2023;
 21. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1517/23 od 11. 7. 2023;
 22. Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1518/23 od 11. 7. 2023;
 23. Poslanička inicijativa Milorada Kojića, broj: 01-50-1-944/23 od 19. 4. 2023;
 24. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1365/23 od 19. 6. 2023;
 25. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1431/23 od 3. 7. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 14.07.2023.

Naslov: Redakcija