Zastava Srbije

KOMPANIJA PARAGRAF LEX POTPISALA PROTOKOL O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETOM U SARAJEVU

18.07.2023.


U namjeri da se ostvari saradnja na programima dodatnog obrazovanja studenata Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta kroz sticanje praktičnih znanja i vještina, ovaj fakultet i Kompanija Paragraf Lex zaključili su prethodne nedjelje Protokol o saradnji (dalje: Protokol).

Cilj zaključenja Protokola je da studentima Pravnog fakulteta omogući sticanje praktičnih znanja i vještina putem edukacije i osposobljavanja za korišćenje savremenih informacionih tehnologija i pravnih baza koje predstavljaju neophodno sredstvo za savremeno i stručno poslovanje pravnika u pravosuđu i privredi.

Kompanija Paragraf će omogućiti besplatan pristup elektronskim pravnim bazama Paragraf Lex BA i SRB - koje sadrži zakone i druge propise, domaću i stranu sudsku praksu, službena mišljenja, modele ugovora i ostale dokumente od značaja za svakodnevno poslovanje, na računarima u studentskoj kompjuterskoj učionici, računarima u nastavničkim kabinetima kao i računarima u sekretarijatu fakulteta.

Realizacija Protokola u vidu obuka studenata planirana je početkom akademske 2023/2024. godine, a obje strane se nadaju njegovoj dugoročnoj primjeni, budući da je ovakav vid saradnje ocijenjen veoma korisnim, posebno imajući u vidu razuđenost pravng sistema, i ogroman broj pravnih izvora.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 17.07.2023.