Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Za punopravno članstvo BiH u mehanizmu civilne zaštite EU

18.07.2022.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Evropske unije (EU), s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učestvovanju BiH u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Zaključivanjem ovog sporazuma Bosna i Hercegovina će postati punopravna članica Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće.

Na ovaj način stvaraju se uvjeti da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji s drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU. Također, zemlje članice ovog mehanizma dužne su podržavati druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu ponuditi. Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordiniranje njihovih operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se osigurao brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje. Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti. Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Evropska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70% u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa.

Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekt specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Evropska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona eura (1,5 miliona eura za obuku i 1 milion eura za nabavku opreme), čime su ispunjeni uvjeti za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Evropska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju između 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turske prema dva zajednička cilja, i to: zaštiti ljudi, okoliša, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma, koji dodatno potvrđuje opredijeljenost BiH za punopravno članstvo u EU, bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odlučivanja, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 13.07.2022.

Naslov: Redakcija