Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS: Propisani uslovi za ostvarivanje lične invalidnine podrazumijevaju prebivalište u Srpskoj, zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu do navršenih 18 godina života i tjelesno oštećenje od 80 do 100 odsto

18.07.2018.


 

"Organi vještačenja Fonda postupaju po svakom podnesenom zahtjevu za utvrđivanje tjelesnog oštećenja, ali prioritetno se rješavaju zahtjevi lica koja, prema odluci Vlade, nedvosmisleno ispunjavaju uslove za ostvarivanje lične invalidnine", ističu u Fondu.

U saopštenju se navodi da je posljednjih 15 dana zabilježen veliki broj zahtjeva lica koja ne ispunjavaju propisane uslove za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu.

Iz Fonda podsjećaju da, odlukom Vlade Republike Srpske, propisani uslovi za ostvarivanje lične invalidnine podrazumijevaju prebivalište u Srpskoj, zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojnom periodu do navršenih 18 godina života i tjelesno oštećenje od 80 do 100 odsto.

"Istovremeno je propisano da ličnu invalidninu ne mogu ostvariti lica koja već ostvaruju primanja po osnovu invaliditeta stečenog u ratu, kao i lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili koja su smještenja u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava", navode iz Fonda.

U saopštenju se dodaje da, izuzetno, ličnu invalidninu može ostvariti lice sa psihičkim poremećajem i oboljenjem i lice sa oštećenjem u intelektualnom funkcionisanju, iako im nije utvrđeno tjelesno oštećenje, ako ispunjavaju druge propisane uslove.

Isti je slučaj sa licima koja imaju potpuni gubitak sluha na oba uha više od 95 odsto i licima sa obostranim teškim oštećenjem sluha više od 90 odsto, iako nisu zavisna od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ako ispunjavaju druge propisane uslove.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 17.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772