Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

SMANJENJE PORESKOG OPTEREĆENJA NA RAD U RS UTICALO BI NA RAST BROJA ZAPOSLENIH, ZARADA I PRIVLAČENJE INVESTITORA


  • SMANJENJE PORESKOG OPTEREĆENJA NA RAD U RS UTICALO BI NA RAST BROJA ZAPOSLENIH, ZARADA I PRIVLAČENJE INVESTITORA

Visoke stope oporezivanja rada podstiču neformalnu zaposlenost, koja predstavlja jedan od ključnih elemenata neformalne ekonomije, zbog čega bi porez i doprinose u RS trebalo bez odlaganja zbirno sniziti, čime bi bilo podstaknuto i zapošljavanje i ekonomski rast, zaključci su iz istraživanja "Oporezivanje rada i neformalna ekonomija", koje je pripremila Unija udruženja poslodavaca RS u saradnji sa Centrom za istraživanja i studije GEA iz Banjaluke.

Poresko opterećenje rada izraženo učešćem poreskog klina u prosječnoj plati u RS iznosi 38,5 odsto. U istraživanju je navedeno da to predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2008. godinu kada je poreski klin iznosio 32,7 odsto, čime se RS približila prosjeku EU, čije su pojedine članice preduzele mjere u pravcu smanjenja oporezivanja rada.

- Osim toga, progresivnost oporezivanja rada u RS je relativno niska, što znači da nema značajnijih rasterećenja na niske zarade. Poreski klin za platu u visini od 67 odsto prosječne zarade iznosi 37,7 odsto, što je samo 1,35 odsto niže u odnosu na poreski klin za platu u visini od 167 odsto prosječne - navedeno je u istraživanju.

Poslodavci visok porez i doprinose na platu navode kao jedan od najvećih problema za poslovanje u formalnom sektoru i smatraju da što prije treba sprovesti reformu u toj oblasti. Kao primjer pozitivnog efekta smanjenja nameta u istraživanju je naveden sektor tekstila, kože i obuće, u kojem se od 2011. osnovica za obračun doprinosa utvrđuje na poseban način. Snažan rast zaposlenosti u tom sektoru, koji je uslijedio nakon toga, sugeriše da je navedena promjena možda doprinijela ovom porastu.

- Znatan broj međunarodnih istraživanja je takođe svrstao poreze i doprinose na zaradu među glavne uzroke postojanja neformalne ekonomije. U skladu s tim, sugeriše se da se smanjenjem oporezivanja rada povećava stopa zaposlenosti u formalnom sektoru i postiže bolja naplativost poreza- istaknuto je u istraživanju.

Projekcije kretanja prihoda nakon sniženja poreskog klina pokazuju da će efekat na strani prihoda zavisiti od uticaja na dodatno zapošljavanje u formalnom sektoru.

- Više razloga sugeriše da bi ovaj efekat u RS imao potencijal da bude relativno visok ukoliko bi preporuke koje su navedene bile sprovedene u paketu. RS trenutno ima izrazito nisku stopu zaposlenosti, relativno visok poreski klin, visok nivo neformalne ekonomije i pretežnu percepciju poslovnog sektora o nedovoljno kvalitetnom radu kontrolnih organa - istakli su autori istraživanja, navodeći da postoji mogućnost dobijanja pomoći od međunarodnih finansijskih institucija za podršku ovom ili sličnom paketu mjera za poresko rasterećenje.

Istraživanja o obimu neformalne zaposlenosti su dala različite rezultate, a prema jednom od njih iz prošle godine oko 35 odsto zaposlenih u RS radi na crno. Više od 36.000 zaposlenih je prijavljeno na najnižu platu od 370 KM i u toj grupi se nalazi dobar dio onih koji rade na sivo, što podrazumijeva isplatu dijela plate na ruke, odnosno bez plaćanja obaveza na cijelu zaradu.

- Negativan uticaj neformalnog zapošljavanja je najizraženiji u slučaju nisko plaćenih radnika, jer obično te radnike ostavlja bez zdravstvene zaštite, penzije ili osiguranja od nezaposlenosti - navedeno je u istraživanju.

Rezultati istraživanja su predstavljeni na okruglom stolu u Banjaluci "Smanjenje oporezivanja rada - put ka ekonomskom rastu?", koji je organizovala Unija udruženja poslodavaca RS. Predsjednik ove asocijacije Dragutin Škrebić rekao je da bi smanjenje poreskog opterećenja na rad uticalo na rast broja zaposlenih i plata i privlačenje investitora.

- Vlada je od 2008. do 2011. godine značajno povećala poreze i doprinose i to je jedan od razloga zašto je došlo do pada broja zaposlenih. Posljedica svega je i rad na crno i isplata dijela plata na ruke. Za nas je i jedno i drugo nedopustivo i borimo se protiv takve prakse, jer je to pogubno za RS - rekao je Škrebić, navodeći da Vlada što prije treba da posegne za smanjenjem stope poreza i doprinosa.

Preporuke

- Utvrditi poreski klin u RS na nivou iz 2008. godine kada je za prosječnu platu iznosio 32,7 odsto ili niže

- Smanjenje poreskog klina dizajnirati na način da on bude najizraženiji kod niskih primanja

- Ojačati kvalitet rada i nezavisnost kontrolnih organa

- Razviti dodatne stimulativne mjere za prelazak iz neformalnog u formalni sektor

- Jačati društvenu odgovornost i svjesnost svih aktera o negativnim posljedicama rada u neformalnom sektoru

- Ovaj proces podržati kroz sveobuhvatnu kampanju jačanja fiskalne odgovornosti i transparentnosti javnog sektora

- Sve navedene mjere je potrebno sprovesti u paketu

Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Marijana Miljić, 15.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772