Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspored sjednica skupštinskih odbora za 25. redovnu sjednicu Narodne skupštine

18.06.2018.


U okviru pripreme Dvadeset pete sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redoslijedu:

1. Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 9.00 časova, u sali 51 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o amnestiji - po hitnom postupku;

 2. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu;

 3. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

2. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 9.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o rudarstvu - po hitnom postupku;

 2. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika - po hitnom postupku;

 3. Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture;

 4. Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;

 5. Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018 do 2022. godine.

3. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko - invalidskog osiguranja održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 9.30 časova, u sali 51 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 1. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

4. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 12.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku;

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama.

5. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi zakonā koji su predviđeni za Dvadeset petu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

6. Odbor za bezbjednost održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 12.30 časova, u sali 51 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;

 2. Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018 do 2022. godine;

 3. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu;

 4. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine.

7. Odbor zafinansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 13.00 časova, u sali 5 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o zateznoj kamati - po hitnom postupku;

 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

 3. Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018 do 2022. godine;

 4. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine;

 5. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu.

8. Odbor za boračko - invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 14.00 časova, u sali 3 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o amnestiji - po hitnom postupku;

 2. Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture;

 3. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

9. Odbor jednakih mogućnosti održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 14.00 časova, u sali 6 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

 2. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;

 3. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2017. godini.

10. Odbor za reviziju održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 15.00 časova, u sali 5 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Godišnji izvještaj o aktivnostima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske;

 2. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za period 01.01-31.12.2017. godine;

 3. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske za period 01.01-31.12.2017. godine;

 4. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za period 01.01-31.12.2017. godine;

 5. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Republičke uprave za igre na sreću za period 01.01-31.12.2017. godine.

11. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o rudarstvu - po hitnom postupku;

 2. Prijedlog zakona o zateznoj kamati - po hitnom postupku;

 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;

 4. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka - Doboj - po hitnom postupku;

 5. Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku;

 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske - po hitnom postupku;

 7. Prijedlog strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine - po hitnom postupku;

 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;

 9. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine;

 10. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu.

12. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanjeodržaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 16.30 časova,u sali 6 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika - po hitnom postupku;

 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečko - informacionoj djelatnosti - po hitnom postupku;

 3. Prijedlog zakona o kulturi;

 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju.

13. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 18. juna 2018. godine u 17.30 časova,u sali 5 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset pete sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o amnestiji - po hitnom postupku;

 2. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka - Doboj - po hitnom postupku;

 3. Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku;

 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske - po hitnom postupku;

 5. Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;

 6. Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;

 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku;

 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;

 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

 10. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu;

 11. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2017. godini.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 15.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772