Zastava Srbije

UPUTSTVA ZA RAD KINA, POZORIŠTA I DVORANA U FBIH

18.05.2020.


Nakon što je Federalni štab donio naredbu kojom se dozvoljava pružanje usluga u izložbene prostore, kina, pozorišta i koncertne dvorane vrijedi podsjetiti na preporuke za njihov rad koje je izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Kako je navedeno, preporučuje se da svo osoblje i posjetioci nose zaštitne maske. Osim toga insistirat će se na čestom pranju ruku i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i posjetilaca.

Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora treba se postaviti sredstvo za dezinfekciju s uputstvom za korištenje postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i posjetiocima.

ZZJ FBiH ne preporučuje upotrebu rukavica nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Na ulazima u zatvorene prostore treba postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

Ovo su još neke od preporuke Zavoda za javno zdravstvo:

U prostorijama se mora ograničiti broj posjetilaca koji mogu biti u prostorijama u isto vrijeme. Preporučuje se deset do 15 osoba na 100 metara kvadratnih.

Preporučuje se fizička udaljenost od najmanje 1-2 metra između svih osoba, u svakom trenutku.

Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sva vidljiva mjesta. Zbog kontrole broja posjetilaca preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće.

Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

Posebne preporuke za kina, pozorišta i koncertne dvorane:

Maksimalni broj posjetilaca odrediti prema Naredbi nadležnih organa: osiguranje 10 metara kvadratnih osobi uz poštivanje epidemioloških mjera./b>

Raspored u dvoranama napraviti na takav način da između gledalaca bude adekvatna udaljenost.

Zbog toga što će osobe boraviti duži period u istom prostoru, poželjno je da ova udaljenost bude najmanje dva metra. Preporučuje se da to bude svaki drugi red, i svako treće sjedište. Prodaju karata prilagodit ovom rasporedu.

Označiti sjedišta koja se smiju koristiti.

U dvorane posjetioci moraju ulaziti jedan po jedan uz poštivanje distance, a također i napuštati dvoranu prema rasporedu sjedenja. Ovo procedura je neophodna da bi se izbjeglo stvaranje gužvi na ulazima/izlazima.

Na ulazima i izlazima postaviti jasna upute o rasporedu sjedenja, te načinu ulaska i izlaska iz dvorane.

Između projekcija/predstava/izvedbi dezinficirati sve dodirne površine, sjedišta, naslone za ruke, rukohvate u dvorani. Osigurati kontinuiranu ventilaciju dvorane, tokom priredbi i između priredbi.


IZVOR: Vebsajt Klix, 16.05.2020.

Izvod iz vijesti: Redakcija