Zastava Srbije

U PRIPREMI ZAKON O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU U RS

18.05.2018.


Republika Srpska priprema Zakon o društvenom preduzetništvu s ciljem podsticanja razvoja preduzeća kojima osnovni cilj nije profit, već pomoć socijalno isključenim osobama i jačanje društvene solidarnosti.

Iako je oblast socijalne ekonomije obuhvaćena kroz nekoliko važećih zakona, firme koje su osnovane s ovim ciljem teško posluju i ne mogu ostvariti svoju višestruku ulogu pa posluju kao i svi ostali.

Kako bi u rad uključili roditelje djece iz dnevnog centra kojima pružaju uslugu, Udruženje Nova generacija iz Banjaluke prošle godine pokrenulo je preduzeće NG Firma u sklopu kojeg su otvorili i trgovinu polovnom robom iz uvoza Solidarity 1.

Međutim, prema riječima Jadranka Jankovića, direktora Udruženja, ova priča će veoma teško opstati ukoliko se nešto ne promijeni.

- Najveći problem je što naše preduzeće funkcioniše kao bilo koje drugo i nemamo bilo kakvu olakšicu. Plaćamo sve dažbine kao i svi drugi, a onda od eventualnog profita novac usmjerimo u pružanje socijalnih usluga ili angažman socijalnih kategorija. Kada se izmire sve obaveze, ne ostaje puno prostora da se ulaže u socijalne usluge. Sa druge strane, jedan od ciljeva je i održivo poslovanje koje ne može opstati u ovim zakonskim okvirima - rekao je Janković.

U zakonu koji je u formi prednacrta, a koji su pripremili Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, navodi se kako sedjelatnost društvenih preduzeća može subvencionisati putem posebnih poreskih umanjenja te da su pomoć kroz aktivnu podršku obavezne pružiti i RS i lokalne zajednice.

- Aktivna podrška se obezbjeđuje putem strateških dokumenata, deregulacije, finansiranja, umrežavanja, promocije, edukacije, početničke podrške i organizovanja kontakt tačaka za društveno preduzetništvo - navodi se u zakonu.

Prema ovom dokumentu, društveno preduzeće će poslovati kao pravno lice koje se može osnovati kao privredno društvo, zadruga, udruženje građana, fondacija, ustanova koje može biti u mješovitom vlasništvu s tim da udio privatnog vlasništva mora biti preko 50%.

Ova preduzeća će zapošljavati marginalizovane ili ugrožene društvene grupe, lica starija od 45 godina života, osobe s invaliditetom, pripadnike etničkih manjina, lica u stanju socijalne potrebe, samohrane nezaposlene roditelje, lica koja su bila na izdržavanju kazne zatvora, žrtve trgovine ljudima, nasilja u porodici i brojne druge.

Dobit preduzeća u iznosu do 50% može biti isplaćena osnivačima ili vlasnicima kapitala, a preostali iznos dobiti se reinvestira u osnovnu djelatnost ili se donira u humanitarne svrhe.

U društvenom preduzeću primjenjuje se princip demokratskog odlučivanja gdje svi zaposleni i vlasnici kapitala imaju jednako pravo glasa, bez obzira na visinu kapitala.

Vlada RS osnovaće i savjet za društveno preduzetništvo kao savjetodavno tijelo i kontakt tačka na nivou Vlade koje učestvuje u izradi strategije društvenog preduzetništva RS. U Evropskoj uniji je oko devet miliona lica zaposleno u socijalnim preduzećima.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 15.05.2018.

Naslov: Redakcija