Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen rebalans budžeta za 2018. godinu i veći broj zakona

18.05.2018.


Narodna skupština Republike Srpska na 27. posebnoj sjednici usvojila je rebalans budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, a ukupna budžetska sredstva planirana rebalansom iznose 3.424,0 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 87,0 miliona KM, odnosno 2,6% u odnosu na ista predviđena budžetom za 2018. godinu, uz amandmane.

Razlog za donošenje rebalansa budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku, je obezbjeđenje uslova da se iz viška ostvarenih prihoda u 2018. godini omogući realizacija kapitalnih investicija, stvaranje pretpostavki za povećanje agrarnog budžeta od 11,0 miliona KM, kako bi se sredstva na vrijeme stavila na raspolaganje poljoprivrednim proizvođačima, kao i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća.

Između ostalih usvojeni su amandmani kojima se za Roditeljsku kuću u Banjaluci obezbjeđuje 50.000 KM, za poziciju Transferi jedinicama lokalne samouprave, lične invalidnine, 2.000.000 KM, a za izdatke za nabavku postrojenja i opremu 1.000.000 KM. U obrazloženju se navodi da je ova sredstva potrebno obezbjediti kako se unaprijedio položaj najtežih kategorija civilnih lica sa invaliditetom.

Narodna skupština usvojila je i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, Zakon o izmjeni Izbornog zakona Republike Srpske, kao i Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova.

Poslanici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu u iznosu do 540.126.000 KM.

Na 27. posebnoj sjednici jednoglasno je usvojena Informacija o provedenoj proceduri javne nabavke putem Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina.

Javno otvaranje šifrovanih koverti, uz prisustvo autora radova, Konkursna komisija – žiri provela je dana 15.2.2018. godine i jednoglasno donijela odluku o nagrađenim autorima.

Odboru za izradu i praćenje implementacije projekta Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, čiji je zadatak da kao stručno i savjetodavno tijelo prati sve faze pripreme, izrade i sprovođenja navedenog projekta, Ministarstvo prosvjete i kulture podnijelo je detaljan Izvještaj o rezultatima Konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, nakon čega je Odbor prihvatio Izvještaj Konkursne komisije – žirija.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je jednoglasno Etički odbor koji će biti nadležan za praćenje i sprovođenje Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, a čine ga: Dušica Šolaja (SNSD), Miladin Stanić (SDS-SRS RS), Milan Švraka (PDP), Neda Petrić (DNS), Nedeljko Milaković (SP).

Predsjednik Etičkog odbora bira se iz reda članova, svakih šest mjesci, neizmjenično iz vladajućih stranaka i opozicije. Za prvog predsjednika izabrana je Dušica Šolaja.

Jednoglasno su izabrani i članovi Radnog tijela Narodne skupštine koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. U Radno tijelo izabrani su narodni poslanici: Gordana Tešanović (SNSD), Želimir Nešković (SDS – SRS RS), Spomenka Stevanović (DNS), Krsto Jandrić (NDP) i Admir Čavka (Domovina). Ispred Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u Radno tijelo su izabrani: Dragan Milošević i Mira Savić. Za predsjednika Radnog tijela izabran je Želimir Nešković.

Za člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske na period od pet godina izabran je Mihajlo Travar.

Na početku 27. posebne sjednice novoimenovani ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šeranić položio je zakletvu pred narodnim poslanicima.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 16.05.2018.

Naslov: Redakcija