Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 25. aprila 2022. godine 32. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

18.04.2022.


U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM

32. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak 25. aprila 2022. godine u 10 sati i predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BIH - skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BIH - skraćeni postupak; Predlagači: Salko Zildžić i Marijan Klaić
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBIH - skraćeni postupak; Predlagač: Ramiz Karić
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi Federacije BIH
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BIH
 7. a) Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBIH za period Januar-Decembar 2018. godineFinansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31.12.2018. godine b) Izvještaj o radu i poslovanju za period Januar-Decembar 2019. godine i Finansijki izvještaj za period koji se završava na dan 31.12.2019. godine sa Izvještajem Nezavisnog revizora
 8. Informacija o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (2015.-2019. godina - produžena do kraja 2021. godine) i njenoj primjeni u 2022. godini
 9. Izvještaj o stanju poljoprivrede ("Zeleni izvještaj") u Federaciji BIH za 2020. godinu, sa prijedlogom preporuka
 10. Usaglašavanje Prijedloga Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje
 11. Izbori i imenovanja

 Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 11.04.2022.

Naslov: Redakcija