Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA: Pored uvođenja rezervnog sastava policije, uvode se i proširenja nadležnosti policijskih službenika kod lišavanja slobode. Struka upozorava da će ovaj zakon, ukoliko bude usvojen, imati ozbiljne posljedice po građanska prava i slobode

18.04.2019.


Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je u Narodnu skupštinu Republike Srpske Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. U tom nacrtu, pored uvođenja rezervnog sastava policije, uvode se i proširenja nadležnosti policijskih službenika kod lišavanja slobode. Struka upozorava da će ovaj zakon, ukoliko bude usvojen, imati ozbiljne posljedice po građanska prava i slobode.

Najavljenim Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima praktično se uvodi mogućnost da pripadnici MUP-a lišavaju slobode građane po sopstvenom nahođenju. U Nacrtu zakona koji je upućen u Narodnu skupštinu RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova uvodi novi član koji policajcima značajno proširuje ovlašćenja u odnosu na dosadašnja.

Poslije člana 39. dodaje se naziv člana i član 39a. koji glasi:

"Lišenje slobode

Član 39a.

(1) Policijski službenik može lišiti slobode lice ako postoje osnovi sumnje da je to lice počinilo krivično djelo i ako postoji bilo koji razlog naveden u Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, a Ministarstvo je dužno da takvo lice bez odgađanja u zakonom utvrđenom roku sprovede nadležnom tužiocu.

(2) Policijski službenik može lišiti slobode lice ako postoji bilo koji razlog naveden u Zakonu o prekršajima Republike Srpske, a Ministarstvo je dužno da takvo lice bez odgađanja, u zakonom utvrđenom roku, sprovede nadležnom sudu".

Dodavanjem ove odredbe u Zakon, stvoriće se veoma opasno stanje, upozoravaju pravnici, gdje bi pripadnici MUP-a praktično na sebe preuzeli dio ovlašćenja suda i tužilaštva.

"I Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 53/2012, 91/2017 i 66/2018) i Zakonom o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016 i 100/2017) predviđeni su uslovi pod kojima se može lice lišiti slobode. A lišiti nekog slobode je krajnja mjera koja se preduzima, a prema ovom zakonu MUP na sebe preuzima ulogu da lišava slobode lica bez naredbe sudije ili tužioca", rekao je advokat Milan Malešević.

Ono što posebno zabrinjava, kažu u opoziciji, je što ovakve odredbe pripadnicima MUP-a daju široka i neprecizno definisana ovlašćenja, što bi moglo imati ozbiljne posljedice u praktičnoj primjeni.

Resorni ministar i premijer Republike Srpske su ranije poručili da se radi o Nacrtu zakona i da postoji mogućnost da se ispravi sve što nije dobro.

Struka, međutim, upozorava da je evidentno da su osnovna inspiracija za donošenje ovakvog zakona dešavanja iz decembra 2018. tokom razbijanja protesta grupe "Pravda za Davida", a da je osnovni cilj da se praktično ozakoni ponašanje pojedinih pripadnika MUP-a iz tog perioda i maksimalno ograniče građanska prava.

Nacrt zakona se nalazi na tekućoj sjednici Narodne skupštine RS.


IZVOR: Vebsajt BN, 12.04.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija