Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Usvajanje ovog propisa neophodno je radi usklađivanja sa Zakonom o radu


 U Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske u ovoj godini zaprimljeno je oko 5.000 zahtjeva za rješavanje radnih sporova, izjavio je direktor ove agencije Borislav Radić.

 Radić je rekao da se najveći dio radnih sporova odnosi na Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u vezi sa potraživanjima za prevoz, jubilarne nagrade i naknade, a jedan dio radnih sporova odnosi se na MUP Republike Srpske.

On je pojasnio da je veliki broj zahtjeva za mirno rješavanje radnih sporova zaprimljen zbog usvajanja novog Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016) i aktivnosti Granskih sindikata obrazovanja i MUP-a Republike Srpske da se zaštite prava radnika.

Kada je riječ o radnim sporovima u privatnom sektoru i drugih djelatnosti, Radić kaže da su oni ostali na nivou prošlogodišnjih brojeva i statistika.

Komentarišući Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, koji je utvrdila Vlada Republike Srpske na prošloj sjednici, Radić je rekao da je ovaj Nacrt zakona ranije iniciralo Ministarstvo rada radi usklađivanja sa novim Zakonom o radu u Republici Srpskoj.

Radić je rekao da će ubrzo biti još zakona iz drugih ministarstava koji će se morati mijenjati radi usklađivanja sa Zakonom o radu kao osnovnim propisom.

Nacrtom zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuju način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze arbitara i miritelja, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje radnih sporova, te druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova.

Donošenje novog Zakona o radu, koji je opšti propis u ovoj oblasti, osnovni je razlog za donošenje ovog zakona. Uočen je i nedostatak u primjeni važećeg Zakonao mirnom rješavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 71/2009 i 100/2011), u kojem nisu jasno definisane vrste kolektivnih radnih sporova, te nije jasno definisana uloga arbitara, miritelja i mirovnih tijela, kao ni način njihovog odlučivanja, navodi se u ovom dokumentu.


Izvor: Vebsajt Srna, 15.04.2016.