Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju RS, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim skijalištima, donjeta Odluka o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 65. sjednici, održanoj u Banjaluci, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2015. godinu.

Kroz projekte koji su realizovani u okviru Akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu sa 31.12.2015. godine ukupno je zaposleno 2731 lice za šta su realizovana sredstva u iznosu od 9.220.800 KM.

Analizom djelatnosti u kojima su radnici zaposleni zaključeno je da je najveći broj radnika zaposlen u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu, ostalim uslužnim djelatnostima, poljoprivredi, građevinarstvu i dr.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske.

Osnovni razlozi za donošenje izmjena Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 59/2009) sadržani su prvenstveno u potrebi usaglašavanja sa drugim zakonskim rješenjima, prije svega Zakonom o elektronskom potpisu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) i Zakonom o elektronskom dokumentu Republike Srpske ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2014). Takođe, tokom primjene Zakona u praksi, uočene su određene nedorečenosti, koje su dovele do poteškoća u primjeni odredaba koje se odnose na kontrolu primjene Zakona.

Zakonom o elektronskom poslovanju Republike Srpske uređuje se pružanje usluga informacionog društva, odgovornost davalaca usluga informacionog društva, te pravila u vezi sa zaključivanjem ugovora u elektronskom obliku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim skijalištima.

Razlozi za donošenje ovog zakona prvenstveno proizlaze iz potrebe da se njegove pojedine odredbe usklade sa Zakonom o žičarama za prevoz lica ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013) u dijelu tehničkih zahtjeva sistema kosog transporta koje je prema ovom zakonu pružalac usluga na skijalištu dužan da obezbijedi.

Takođe, Prijedlogom zakona, u skladu sa već početim procesom pojednostavljenja sistema registracije u Republici Srpskoj, izbrisane su odredbe koje su propisivale izdavanje posebnog akta od Ministarstva trgovine i turizma za početak rada skijališta. Svako skijalište koje posluje u Republici Srpskoj mora ispunjavati uslove propisane ovim zakonom, a pružalac usluga na skijalištu za početak rada nije obavezan da pribavi poseban upravni akt, već djelatnost na skijalištu obavlja po osnovu rješenja o upisu u registar registarskog suda.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske za period 2016-2020. godina.

Strategija i politika razvoja industrije RS za period 2016-2020. godina definiše prioritete i strateške ciljeve razvoja prerađivačke industrije, te načine njihovog ostvarivanja u periodu 2016-2020. godina.

Strateški ciljevi razvoja prerađivačke industrije za period 2016-2020. godina su:

  • sprovođenje procesa revitalizacije industrije (reindustrijalizacija);
  • monitoring, praćenje razvoja industrije i primjena adekvatnih mjera za poboljšanje konkurentnosti;
  • povećanje zaposlenosti u industriji i unapređenje ponude radne snage;
  • poboljšanje poslovnog okruženja i privlačenje investicija u industriju i primjena ekoloških standarda u industriji i efikasnije korišćenje resursa.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pregledu realizacije zaključaka Vlade Republike Srpske iz oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje za period 2013-2015.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Infrormaciju o potrebi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Ministarstva uprave i lokalne samouprave u realizaciji projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini".

Svrha ovog Memoranduma je da definiše okvir i olakša saradnju strana potpisnica u područjima od zajedničkog interesa. Pored toga, ciljevi i očekivani rezultati saradnje, koji su predviđeni ovim Memprandumpm, izvedeni su iz ciljeva postavljenih u relevantnim strateškim dokumentima, Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija-UNDAF, te Programskim dokumentom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koji obuhvata period 2015-2019. godina.

Područja saradnje na koja se Memorandum odnosi obuhvataju, između ostalog, pravda i sigurnost, dobru upravu, ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i socijalnu uključenost.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 17.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772