Zastava Srbije

PRAVILNIK O PROCEDURI PRIJEMA U RADNI ODNOS I NAČINU BODOVANjA VASPITAČA, STRUČNIH SARADNIKA, SEKRETARA I RAČUNOVOĐE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI: Pravilnikom je definisano da je potrebno naznačiti da li se u radni odnos prima lice sa iskustvom ili lice bez iskustva – pripravnik, te opšti uslovi koje kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs moraju ispunjavati i dokumentacija koju moraju dostaviti uz potpisanu prijavu na javni konkurs

18.02.2021.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je Pravilnik o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021 - dalje: Pravilnik) koji je propisan Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2015 i 63/2020).

Svrha donošenja ovog Pravilnika jeste da se osigura veća ravnopravnost, te podstaknu jednake mogućnosti pri zapošljavanju, a sve sa ciljem zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i zakonom.

"Imajući u vidu da je do sada prijem radnika vršen samo na osnovu intervjua komisije za prijem radnika u radni odnos koji sa sobom nosi određenu subjektivnost prilikom prijema radnika u radni odnos, donošenjem ovog akta će se osigurati veća ravnopravnost kandidata, te smanjiti broj žalbi na odluke o izboru radnika u radni odnos. Pored navedenog, omogućiće se izbor najboljeg kandidata na osnovu prosjeka ocjena i dužine ostvarenog radnog staža.

Pravilnikom je definisano da je potrebno naznačiti da li se u radni odnos prima lice sa iskustvom ili lice bez iskustva – pripravnik, te definisani su opšti uslovi koje kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs moraju ispunjavati i dokumentacija koju moraju dostaviti uz potpisanu prijavu na javni konkurs", rekla je v.d. pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović.

Neki od opštih uslova koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

  • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
  • da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
  • i da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 16.02.2021.

Naslov: Redakcija