Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU RS: Usvajanjem ovog zakona vrši se usklađivanje sa zakonima o elektronskom potpisu i o elektronskom dokumentu


Narodna skupština Republike Srpske razmotrila i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o elektronskom poslovanju Republike Srpske, kojim se uređuju pružanje i odgovornost davalaca usluga informacionog društva, te pravila u vezi sa zaključivanjem ugovora u elektronskom obliku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog usaglašavanja sa Zakonom o elektronskom potpisu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) i Zakonom o elektronskom dokumentu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), navodi se u obrazloženju Nacrta ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na notarsku djelatnost, što prema važećem Zakonuo elektronskom poslovanju Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 59/2009), nije bio slučaj. 


Izvor: Press služba Skupštine Republike Srpske, 17.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772