Zastava Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Za tri godine 3.500 tužbi protiv BiH u Strazburu

18.01.2022.


Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u protekle tri godine podneseno je oko 3.500 tužbi protiv BiH.

"U 2019. godini je Europskom sudu za ljudska prava podneseno oko 1.800 tužbi protiv BiH, u 2020. godini oko 900, a u 2021. godini oko 800 tužbi", rekla je Monika Mijić, v.d. zastupnice Savjeta ministara BiH pred sudom u Strazburu.

Međutim, sudeći prema njenim riječima, Evropski sud za ljudska prava je na dobar dio tih predmeta već stavio tačku.

"Trenutno je pred Sudom u Strazburu oko 600 tužbi podnesenih protiv BiH. Tužbe koje ne budu u startu odbačene kao nedopuštene u većini slučajeva rezultiraju presudom u kojoj se utvrdi povreda prava ili se rješavaju prijateljskom nagodbom, kao i odlukom o odbacivanju zbog nedopuštenosti", navela je Mijićeva. Kako je precizirala, prošlogodišnje tužbe su se u najvećoj mjeri odnosile na neizvršenje presuda domaćih sudova koje se odnose na potraživanja iz radnih odnosa na teret kantona i Federacije BiH, kao i na dužinu postupka pred domaćim sudovima.

"S obzirom na to da su odgovorni kantoni donijeli akcione planove za sistemsko rješavanje problema neizvršenja domaćih sudskih presuda, a koje je Sud u Strazburu prihvatio, veliki broj ovih predmeta je Sud brisao sa liste svojih predmeta. Također i Federacija BiH je donijela takav akcioni plan", navela je Mijićeva.

Ona ističe da Kancelarija zastupnika Savjeta ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava ne vodi statistiku o iznosima koje pojedinci potražuju pred Sudom u Strazburu, jer ti iznosi, kako dodaje, i nisu toliko relevantni.

"Naime, pojedinci uglavnom pred Sudom u Strazburu potražuju znatno veće iznose od onih koje im Sud zaista i dosudi u presudi", rekla je Mijićeva. Prema presudama i odlukama o prijateljskim nagodbama koje se odnose na različite nivoe vlasti u BiH, a koje su donesene u 2021. godini, isplaćeno je oko 158.853 evra.

"U 2019. godini na ime pravične naknade i troškova postupka po presudama i odlukama o prijateljskim nagodbama Suda u Strazburu isplaćene su oko 702.000 evra, a u 2020. godini oko 75.600 evra", navela je Mijićeva.

Tumačeći brojke o tužbama koje na godišnjem nivou budu podnesene protiv BiH Sudu u Strazburu, advokat Tatjana Savić ističe da one pokazuju da postoji nezadovoljstvo građana radom domaćih sudova. Dakle, kako dodaje, u pitanju je pokušaj traženja pravde u Strazburu. Međutim, prema riječima Savićeve, broj predstavki koje budu usvojene izuzetno je mali. Kako je naglasila, opšte mišljenje evropskih advokata je da se preveliki broj predstavki odbaci u "trijažnom" procesu, odnosno ne dođe do strazburskih sudija da ih razmatraju.

"Međutim, ono što ja vidim kao problem, jeste da naši sudovi još nisu spremni da Evropsku konvenciju primijene direktno. Ako imate predmet koji je činjenično i pravno vrlo sličan onom koji je riješen pred Sudom u Strazburu, naši sudovi još nisu spremni da prihvate direktno stav Strazbura, naročito ako neka naša zakonska norma govori suprotno. To je problem", naglasila je Savićeva.

Inače, čak i neke presude koje je Strazbur davno donio, u BiH su mrtvo slovo na papiru. Najpoznatija od njih, ona u predmetu "Sejdić i Finci", još nije implementirana.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Dragan Sladojević, 14.01.2022.

Naslov: Redakcija